Privatekonomi Regleringar

Över 100 000 pensionärer kommer under året få förändrade bostadstillägg. Anledningen är den förändring Pensionsmyndigheten gjort i insamlingen av inkomstuppgifter. Den nya förändringen ska leda till att fler får rätt storlek på bostadstillägget från början.

Pensionärer som söker bostadstillägg har tidigare själva fått fylla i sina inkomstuppgifter manuellt hos Pensionsmyndigheten. I samband med att inkomsten ändras måste även informationen hos Pensionsmyndigheten uppdateras. Att komma ihåg att göra detta är inte alltid enkelt vilket lett till att många pensionärer antingen fått för mycket eller för lite i bostadstillägg.

Ifjol ändrades dock reglerna och inkomstuppgifterna tas nu in automatiskt, direkt från Skatteverket. Det innebär, förutom att rätt storlek på bostadstillägget betala ut omgående, att många kommer få ett ändrat bostadstillägg.

Över 100 000 får ändrade bostadstillägg

I år är första gången som de nya reglerna tillämpas när bostadstilläggen ska räknas om. Redan nu står det klart att över 100 000 pensionärer kommer få förändrade bostadstillägg. Bara under sommaren har fler än 50 000 pensionärer fått se förändringar i sina bostadstillägg.

Nästa gång Pensionsmyndigheten gör en omräkning är i september. Prognosen just nu säger att omkring 70 000 kommer få se ändringar i sina bostadstillägg.

Hur stor förändringen kommer vara för den enskilda pensionären skiljer sig dock åt.

– De flesta får beslut som bara skiljer sig lite grann från tidigare, säger Liselott Keinprecht, verksamhetsutvecklare hos Pensionsmyndigheten, till SvD.

PRO uppskattar förändringen

Den nya reformen uppskattas av PRO, pensionärernas riksorganisation, som anser att det är säkrare att Pensionsmyndigheten plockar in inkomstuppgifterna automatiskt.

– Tidigare har det varit så att antingen har man angett för lite eller för mycket och så har det blivit återbetalning, säger Jan Andersson, vice ordförande i PRO.