Artiklar om blancolån

Rapport förutspår slut på tillväxten i år

Den globala ekonomins tillväxt kan sluta redan i år. Detta rapporteras av bland annat SvD. Till grund för detta ligger en rapport från Handelsbanken som bland annat pekar ut Kina och USA:s försämrade ekonomier som orsaken till att ekonomin bromsar globalt. USA och Kina har sedan länge…

100 000 pensionärer får ändrat bostadstillägg

Över 100 000 pensionärer kommer under året få förändrade bostadstillägg. Anledningen är den förändring Pensionsmyndigheten gjort i insamlingen av inkomstuppgifter. Den nya förändringen ska leda till att fler får rätt storlek på bostadstillägget från början.Pensionärer som söker bostadstill…

Lendify byter ut två styrelsemedlemmar

Lendify som förmedlar lån mellan privatpersoner meddelar att man breddar sin styrelse. Förändringen innebär att man tillsätter tre personer med, för Lendify, viktig spetskompetens. Två av de tidigare ledamöterna får även lämna sina positioner för att ge plats åt de nya medlemmarna. Le…

Toborrow har stött på nya problem

Toborrow, ett bolag som förmedlar lån mellan privatpersoner har stött på problem i sin verksamhet. De expansioner som genomförts ger nu upphov till kostnader som den löpande verksamheten inte kan täcka. Problemet löses kortsiktigt genom tillskott av kapital från ägarna, men på sikt sk…

Blancolåneförmedlaren Consector visar starka resultat

Consector, den första låneförmedlaren i Sverige som samlade kreditkort, blancolån och bolån på samma plattform rapporterar god tillväxt. Under året har stora investeringar skett och i årsredovisningen för 2017 syns tydligt resultatet. Bland annat rapporterar man en förmedlad lånevolym…

FI-undersökning visar trender i konsumtionslån

Konsumtionslån är oftast små och har höga räntor med kort löptid. Men det är stora konsumtionslån som växer allra snabbast, och lånen tas främst av höginkomsttagare. Detta är några trender som Finansinspektionen har uppmärksammat i en ny rapport.Finansinspektionen har kartlagt svenska kons…

Rapport visar att svenska banker ligger efter digitalt

Svenska banker har hamnat efter i den digitala utvecklingen och behöver jobba hårdare för att leverera tjänster som lever upp till kundernas förväntningar. Det visar en ny rapport som har lagts fram av revisionsbyrån Deloitte. Rapporten "Digital Maturity Study" har skapats av revision…

Det gör svenskarna med sin skatteåterbäring

Många har redan fått sin skatteåterbäring, men inte alla. Vad svenskarna använder sin skatteåterbäring till skiljer sig åt. Men många väljer att lägga pengarna på resor.SBAB har undersökt vad över 1 000 svenskar väljer att göra med sin skatteåterbäring. Kvinnorna sparar helst pengarna meda…

Låneförmedlaren gör nästan 100 miljoner kronor i vinst

Låneförmedlaren Lendo växer i allt snabbare takt. Under årets första kvartal steg bolagets intäkter med 46 procent, jämför med året dessförinnan.Lendo används flitigt i både Sverige, Norge och Finland. Idén bakom företaget är enkel – när en kund ansöker om lån genom Lendo jämför tjänsten l…

Consector lanserar bolånekalkylator

Bolån har blivit ett allt populärare samtalsämne med de sjunkande bolåneräntorna och allt krångligare regler. Det här är något som Consector hoppas råda bot på genom sin nya kalkylator. Verktyget som är utvecklat för att hjälpa konsumenterna förstå deras utgångsläge ger information om hur …