Artiklar om blancolån

Pensionärers småskulder kan bli till stora problem

Det blir allt vanligare att personer går in i pensionen med skulder. Dessa skulder kan snabbt bli stora problem och idag har många pensionärer svårt att betala sina räkningar i tid samtidigt som skuldbeloppet blir allt större.Att gå in i pensionärslivet innebär att man får vänja sig vid et…

Klarna kan drabbas av ordentlig skattesmäll

Klarna riskerar en skattesmäll på mångmiljonbelopp. En skatteprocess pågår just nu i Kammarrätten mellan fintechbolaget och Skatteverket.Klarna har tidigare nekats stora avdrag för ingående mervärdesskatt, istället upptaxerade Skatteverket bolaget med mer än 130 miljoner kronor. Detta gill…

Riksbankchefens varning: Sverige mer sårbart än tidigare

Riksbankschefen Stefan Ingves oroar sig för Sverige som han anser vara mer sårbart nu än under finanskrisen 2008. Befolkningens ökade skuldsättning och en osäker bostadsmarknad oroar honom mest. Stefan Ingves berättar i en intervju med SvD om sin oro för Sverige. Han anser att vi är mer så…

Nu är räntetaket på blancolån här

I februari kom regeringen med ett förslag om att införa ett räntetak på snabblån för att minska antalet oseriösa långivare. I lördags trädde den nya lagändringen i kraft.I början av året kom regeringen med ett förslag som skulle stoppa oseriösa långivare. Man ville införa ett räntetak och …

Rapport förutspår slut på tillväxten i år

Den globala ekonomins tillväxt kan sluta redan i år. Detta rapporteras av bland annat SvD. Till grund för detta ligger en rapport från Handelsbanken som bland annat pekar ut Kina och USA:s försämrade ekonomier som orsaken till att ekonomin bromsar globalt. USA och Kina har sedan länge…

100 000 pensionärer får ändrat bostadstillägg

Över 100 000 pensionärer kommer under året få förändrade bostadstillägg. Anledningen är den förändring Pensionsmyndigheten gjort i insamlingen av inkomstuppgifter. Den nya förändringen ska leda till att fler får rätt storlek på bostadstillägget från början.Pensionärer som söker bostadstill…

Lendify byter ut två styrelsemedlemmar

Lendify som förmedlar lån mellan privatpersoner meddelar att man breddar sin styrelse. Förändringen innebär att man tillsätter tre personer med, för Lendify, viktig spetskompetens. Två av de tidigare ledamöterna får även lämna sina positioner för att ge plats åt de nya medlemmarna. Le…

Toborrow har stött på nya problem

Toborrow, ett bolag som förmedlar lån mellan privatpersoner har stött på problem i sin verksamhet. De expansioner som genomförts ger nu upphov till kostnader som den löpande verksamheten inte kan täcka. Problemet löses kortsiktigt genom tillskott av kapital från ägarna, men på sikt sk…

Blancolåneförmedlaren Consector visar starka resultat

Consector, den första låneförmedlaren i Sverige som samlade kreditkort, blancolån och bolån på samma plattform rapporterar god tillväxt. Under året har stora investeringar skett och i årsredovisningen för 2017 syns tydligt resultatet. Bland annat rapporterar man en förmedlad lånevolym…

FI-undersökning visar trender i konsumtionslån

Konsumtionslån är oftast små och har höga räntor med kort löptid. Men det är stora konsumtionslån som växer allra snabbast, och lånen tas främst av höginkomsttagare. Detta är några trender som Finansinspektionen har uppmärksammat i en ny rapport.Finansinspektionen har kartlagt svenska kons…