Arkiv för Feb 2018

SBAB:s kalkyler diskriminerade mot äldre

SBAB mötte tidigare hård kritik för hur man skötte hanteringen av bolån. Kritiken riktades mot den kalkylmetod som användes som för de över 60 innebar att deras inkomster räknades ned med 30%. Nu har även Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommit fram till att denna metod inte bara var olämp…

Ockerräntor ska stoppas med regeringens förslag

Regeringen har kommit med ett förslag på hur man ska stoppa oseriösa långivare. Allt för många hamnar i ekonomisk kris då de inte kan betala tillbaka sina lån på grund av höga räntor. Det vill regeringen stoppa med ett räntetak.Regeringen vill införa ett räntetakBlancolån är lån utan säker…