Arkiv för Nov 2019

Mynt tar in ytterligare kapital

Låneutmanaren Mynt har byggt en tjänst där företagen själva kan ordna sin finansiering. På så sätt underlättas tillgången till finansiering för små- och medelstora företag, skriver Breakit. Mynt har byggt en automatiserad plattform som gör kreditbedömningar vilket underlättar tillgången ti…

Anders Borg tror på fortsatt låga räntor

Låga räntor kommer stötta både ekonomin och den svenska bostadsmarknaden. Förre finansministern Anders Borg ser ingen anledning till att höja räntan, snarare tvärt om, skriver SvD Näringsliv. Anders Borg tror att räntorna kommer att vara låga även fortsättningsvis. De låga räntorna kommer …