Nödknapp vid ett produktionsband i linjeproduktionFör svensk ekonomi är det viktigt att se till att den produktionsapparat som finns i dag fortsätter att finnas för att förhindra att företag går i konkurs. Foto: Mammos/Shutterstock.com

Ekonomi

Thomas Olofsson, som har erfarenheter från både Riksgälden och finansdepartementet, blir Dagens Nyheters nya expert och rådgivare i bevakningen av hur den svenska ekonomin påverkas av coronautbrottet. Enligt Olofsson finns det en risk att vi är inne i en ekonomisk kris som kommer att fortgå till årets slut, skriver Dagens Nyheter.

Thomas Olofsson har erfarenheter från både finansdepartementet och som chefsekonom på en återförsäljarfond som sålde obligationer åt staten. Thomas Olofsson har även arbetat som avdelningschef och upplåningschef på Riksgälden. 

Sveriges ekonomiska läge just nu

Thomas Olofssons syn på det ekonomiska läget nu är att om vi ännu inte har gått in i en lågkonjunktur så är vi på god väg och vi kommer snart att vara där. Risken är att den kris som nu råder till följd av coronavirusets utbrott kommer att hålla i sig under hela 2020.

Enligt epidemiologerna kan smittan nå sin topp under maj till juni. Därefter kan den avta för att sedan ta fart igen under hösten. Enligt Olofsson bör vi räkna med ett mindre totalstopp i den svenska ekonomin under det här året. 

Ekonomiska konsekvenser till följd av coronaviruset

I normala ekonomiska kriser stimuleras ekonomin genom åtgärder inom penningpolitiken som låg ränta. Men när man väl har sänkt räntan finns det inte så mycket annat att göra och då får man förlita sig på finanspolitiken.

När det gäller rådande situation är det viktigt att förstå att det nu inte handlar om någon efterfrågekris. Att sänka räntan eller genomföra skattelättnader gör inte att fler människor vågar gå på restaurang. Det som är viktigt nu är att se till att den produktionsapparat som finns i dag fortsätter för att förhindra konkurser. 

Inte lika allvarligt som finanskrisen

Det mest troliga är att den här krisen inte kommer att bli lika långvarig som finanskrisen. Då hade vi kunnat se fallande huspriser och människors behov av att stärka sitt sparande. Anledningen till krisen nu är en helt annan än finanskrisen.

Om produktionsapparaten fortfarande finns kvar när den här situationen har lugnat ner sig borde det kunna ske en relativt stark återhämtning. Men så länge krisen varar är det bara att bita ihop.