Kvinna i ett shoppingcentrum bär på flera olika kassar i olika färger.Omstartskommissionen föreslår bland annat att återinföra fastighetsskatten och att momsen på konsumtionsvaror ska breddas och bli jämnare. Foto: PaO_STUDIO/Shutterstock.com

Ekonomi Regleringar

Stockholms handelskammar har satt ihop en Omstartskommission som ska ta fram olika förlsag på hur Sverige ska återhämta sig på bästa sätt efter coronakrisen. Några av förslagen är att flytta skattebasen från arbete till konsumtion, skriver Dagens Nyheter.

Omstartskommissionen som är ett initiativ från Svenska handelskammaren lämnade under måndagen in sin slutrapport till regeringen och riksdagen. I slutrapporten finns flera förslag på hur Sverige på bästa sätt ska få fart på ekonomin.

Återinförd fastighetsksatt och mer enhetlig moms

Några av förslagen i Omstartskommissionens slutrapport är bland annat att återinföra fastighetsskatten, sänka skatten på arbetsgivaravgifter och införa en breddad och mer enhetlig moms.

Skattebasen bör flyttas från arbete till konsumtion

Nationalekonomen Åsa Hansson som tidigare arbetat med skatteutredningar i både Sverige och Danmark anser att skattebasen måste skiftas från arbete till konsumtion. Sverige kommer inte ha råd att ha kvar det befintliga skattesystemet som finns i dag.

Enligt Åsa Hansson har det, långt innan coronakrisen, först många diskussioner om att Sverige behöver en övergripande skattereform. Coronakrisen gör att den offentliga sektorn nu får en ännu högre press på sig.

Bredare och mer enhetlig moms

När coronakrisen har lagt sig är det hög tid att se över skatterna i Sverige. Enligt Åsa Hansson skulle man till exempel kunna flytta skattetrycket från företag till konsumtion. Ett av förslagen är att momsbeskattningen breddas och blir mer enhetlig. 

Den generella momsen ligger i dag på 25 procent men det är stora skillnader inom olika områden och bland konsumtionen där några har lägre moms eller är helt undantagna från momsen.

Skatterna är till för att finansiera den offentliga sektorn. För att kunna ta ut skatt utan att skada utvecklingen och ekonomin är en bredare och jämnare moms ett bra alternativ.

Fastighetsskatt kan ge positiva effekter på bostadsmarknaden

Vidare finns det förslag på att återinföra en liknande fastighetsskatt som den som togs bort 2008.

Att återinföra fastighetsskatten skulle kunna bidra med flera positiva effekter på bostadsmarknaden som till exempel lägre priser och att det blir lättare att komma in på bostadsmarknanden.

En återinförd fastighetsskatt skulle kunna ge skatteintäkter på upp till 60 miljarder extra.

Fastighetsskatten och momsen kan bidra till sänkt bolagsskatt

Intäkterna från fastighetsksatt och moms skulle kunna användas till att sänka skatten på områden där höga skatter har mer skadliga effekter.

Bolagsskatten är ett exempel på en skadlig skatt. En sänkt bolagsskatt kan bidra till Sverige kan behålla flera stora företag som i sin tur kan skapa arbetstillfällen.