swedbanks logotyp utanför entré till huvudkontoret i SundbybergUttalandet från Swedbanks styrelse kan vara av stor betydelse för pågående utredningar i penningtvättsfrågan. Foto: Jari J/Shutterstock.com

Banknyheter

Swedbank medger för Ekobrottsmyndigheten att det finns problem med penningtvätt inom bankens verksamhet. I samma veva låter banken också myndigheten att höra en advokat som har deltagit i granskningen, skriver Dagens Nyheter.

Swedbanks ledning bekräftar att det har funnit problem i bankens arbete mot penningtvätt, och att en del av problemen fortfarande kvarstår.

Detta framgår i en skrivelse som Swedbank har skickat till de svenska och estniska tillsynsmyndigheterna som har granskat banken. Skrivelsen är ett svar på frågor som myndigheterna har ställt till banken.

Swedbanks förklaring till situationen är att varken verksamheten i Sverige eller i Baltikum har haft tillräckligt med resurser eller kompetens för att arbeta med penningtvättsriskerna. 

Swedbank släpper på sekretessen kring utredande advokat

I samband med uttalandet beslutade Swedbanks styrelse också att släppa på sekretessen kring advokaten Erling Grimstad. Advokaten kallades in tidigt för att granska Swedbanks problem med penningtvätt, men har inte tidigare kunnat höras av Ekobrottsmyndigheten i deras utredning av banken.

Redan vid vårens husrannsakan av Swedbanks huvudkontor kallades Erling Grimstad in av Ekobrottsmyndigheten. Swedbanks advokat Hans Sandberg menade då att de behövde utreda ifall det skulle kunna bryta mot sekretess att höra Erling Grimstad i utredningen, efter anklagelser om att försvåra utredningen.

Men nu har Swedbank alltså beslutat att häva sekretessen kring detta. Erling Grimstad kan visa sig bli en viktig person för utredningens resultat. Det menar Thomas Langrot, som är åklagare och leder utredningen.

Kommande insatser mot penningtvätt ska redovisas framöver

I ett pressmeddelande skriver Swedbank att de arbetar intensivt för att se till att de följer reglerna hädanefter. I sin nästa kvartalsrapport ska Swedbank beskriva vilka insatser de tar till för att bekämpa ekonomiska brott som bland annat penningtvätt.

I nuläget utreder advokatbyrån Clifford Chance internt vilka brister som funnits historiskt inom banken. Denna utredning väntas vara klar i början av 2020. Då kommer Swedbank att få rekommendationer om hur de bäst kan arbeta mot penningtvätt i fortsättningen.