Jämför och se vilka blancolån som inte kräver säkerhet

Säkerhet avser värdefull egendom och innefattar bland annat sådant som bil, motorcykel och bostad. Säkerheten fungerar som ett slags pant, eller tillgångar, som långivaren kan utmäta om du av någon orsak inte skulle kunna återbetala ditt blancolån till långivaren. Det innebär därför en större risk för låntagaren att bevilja ett blancolån utan säkerhet, vilket medföljer att det vanligtvis är en mycket högre ränta denna sortens blancolån jämfört med andra lån som har en säkerhet.

Det kan även innebära en risk för dig som låntagare att ta ett blancolån utan någon säkerhet, eftersom det kan bli allvarliga följder om du får svårigheter med att betala tillbaka lånet. Den ursprungliga låneskulden kan snabbt växa sig stor på grund av förseningsavgifter, påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. I värsta fall kan det sluta med att Kronofogden blandas in, och det skulle kunna ha en mycket negativ inverkan på dina möjligheter att ta blancolån i framtiden. För att garantera att du ska kunna återbetala blancolånet i tid, bör du därför försäkra dig om att din framtida ekonomiska situation är tillräckligt stabil.

Var noga med villkoren för blancolån utan säkerhet

När du ansöker om blancolån utan säkerhet är det speciellt viktigt att du förstår alla villkor, så att du kan försäkra dig om att du kommer att kunna betala tillbaka ditt blancolån i tid. Läs noggrant igenom samtliga villkor så vet du hur stor den totala kostnaden för blancolånet kommer att bli. På så sätt kan du känna dig säker på att du kan återbetala ditt blancolån inom utsatt tid.