Tips & råd

När du ansöker om ett blancolån så är det långivaren som bestämmer vilken ränta du får. Räntan sätts utefter den bedömning av din kreditrisk som långivaren gör. För att kunna göra en bedömning av din kreditrisk tar långivaren alltid en kreditupplysning när du ansöker om blancolån. Kreditupplysningen innehåller information om din inkomst, dina skulder och viss annan information som kan vara intressant vid riskbedömning, såsom civilstånd och ålder. Skulle långivaren bedöma att risken för att du inte kommer kunna betala tillbaka det blancolån du ansökt om så har de rätt att neka dig möjligheten att ta blancolånet. De kan också välja att ge dig en väldigt hög ränta för att kompensera den risk de själva utsätter sig för. Ett bra sätt att minska risken för att bli nekad/få en hög ränta på ditt blancolån är att ansöka tillsammans med en medlåntagare.

Sänk räntan med en medlåntagare

Ett blancolån utan säkerhet innebär en risk för långivaren då det inte finns någon säkerhet att du som låntagare ska kunna betala tillbaka de pengar du lånat. Vid exempelvis ett billån så vet långivaren att det finns pengar att tillgå i form av värdet på den bil du använder som säkerhet. Billån, och andra lån med säkerhet, har därför ofta lägre ränta än blancolån. Men det finns självklart även blancolån med låg ränta. Genom att ansöka om blancolån med en medlåntagare ökar chanserna att blancolånet betalas tillbaka då ni är två personer som kan hjälpas åt med detta. En lägre risk för långivaren innebär att du med större chans får en låg ränta på ditt blancolån.

Att tänka på för dig som medlåntagare

Väljer du att vara medlåntagare på någon annans blancolån så är det viktigt att du vet vilket ansvar detta innebär. Till att börja med så kommer långivaren att ta en kreditupplysning även på dig. Detta för att veta i hur mycket risken för blancolånet minskar med dig som medlåntagare. Du bör även komma överens med huvudlåntagaren om hur stor del av räntekostnaden som du ska stå för. Vanligtvis delas räntekostnaden på hälften men detta är helt upp till er som står på blancolånet tillsammans. Som medlåntagare är det även viktigt att du är medveten om vilka skyldigheter du har. Skulle huvudlåntagaren misslyckas med att betala tillbaka i tid så kommer detta att drabba även dig. Det kan innebära att du, i det fall där blancolånet inte betalas tillbaka, får betala avgifter och dröjsmålsränta samt riskerar att få en betalningsanmärkning.