Hos Blancolån.nu respekteras alla användares integritet och den information som du lämnar till oss kommer kopplas till dig endast efter att du har försett oss med den. Informationen når oss via till exempel kommentarer och det kontaktformulär som vi har här på Blancolån.nu, och ämnas användas för att optimera användarupplevelsen på sidan samt i marknadsföring och för att svara på frågor eller kommentarer.

Blancolån.nu drivs av Comparico AB med organisationsnummer 556851-2312. Det är de som ansvarar för personuppgifter och även ser till att dessa uppgifter behandlas och lagras på rätt sätt i linje med de rådande regelverken.

Hur definieras personuppgifter?

För att någonting ska räknas som personuppgifter måste de ange information som är specifik för en viss person. Denna information utgörs av namn och personnummer, bostads- och e-postadress samt andra uppgifter som identifierar personen.

När det kommer till krypterade uppgifter och IP-adresser, så kallade elektroniska identiteter, räknas dessa som personuppgifter endast när det är möjligt att koppla dem direkt till en fysisk person.

Blancolån.nu registrerar inte aktivt personuppgifter

Här på Blancolån.nu har vi inget intresse i att samla in personuppgifter, utan de personuppgifter som behandlas är endast de som du självmant har delat med dig av till oss. Du lämnar samtycke för oss att behandla dina uppgifter varje gång du väljer att kommentera något på vår sida, ge oss feedback eller på något annat sätt ta kontakt med oss. Vi på Blancolån.nu avråder faktiskt dig att dela med dig av dina personuppgifter då varken person- eller telefonnummer hjälper oss avsevärt att ge dig svar på dina kommentarer.

På Blancolån.nu registreras användarnas data anonymt

När du besöker vår sajt kommer information om hur du använder den att registreras. För att göra detta används två olika spårningsverktyg; cookies och Google Analytics. Den data som registreras är främst av teknisk natur och utgörs bland annat av information om när och från var du har besökt oss. Denna typ av lagrad information går inte att använda för att koppla till en enskild person och just därför ses den inte som en personuppgift. Den registrerade informationen kan delas in i tre olika kategorier.

  • Information om plats – Med hjälp av din IP-adress är det möjligt för sajten att på ett ungefär förstå var du befinner dig. Denna information lagras och används i syfte för att anpassa annonsering.
  • Information om användaren – Denna kategori samlar information rörande hur du använder vår sajt, det vill säga hur länge du besöker en sida och vilken, samt vid vilken tidpunkt
  • Information om teknik – Tack vare denna information är det möjligt att se vilken slags enhet du använde när du besökte Blancolån.nu. Det gör det även möjligt att utläsa IP-adresser, operativsystem, webbläsare och cookies.

På Blancolån.nu använder vi cookies i syfte att förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Det som sparas är eventuella inställningar och detta gör att du vid ett framtida besök inte behöver göra dessa inställningar igen. I vår cookiepolicy går det att finna ytterligare information rörande cookies och hur vi använder dem. 

En annan tjänst som vi använder är Hotjar, vilken hjälper oss att analysera hur sajten används av besökare. Alla information samlas in anonymt och även om du skulle lämna dina personuppgifter när du kontaktar oss är dessa inte synliga.

Säkert lagrade personuppgifter och användardata som aldrig delas

Alla de personuppgifter som vi tar del av lagras säkert men aldrig för en längre tid än nödvändigt. Om vi misstänker risk för brusten säkerhet vidtas omedelbart åtgärder för att säkra de personuppgifter och den data som finns lagrad hos oss vid tillfälle. Hos Blancolån.nu är det en självklarhet att personuppgifter varken säljs eller ges vidare till en utomstående part.

Möjligt att radera, ändra och blocka dina registrerade personuppgifter

Om du skulle vilja ändra eller radera de personuppgifter som vi har på dig är detta fullt möjligt, självklart utan någon kostnad. Är du intresserad av detta och har några funderingar kontaktar du oss enkelt via kontaktformuläret. På Blancolån.nu använder vi Google Analytics för att analysera användardata men även för att samla in och lagra den och det är denna information som du har möjlighet att få ändrad eller raderad. Detta görs genom användning av Google Analytics Opt-out som du lägger till i din webbläsare. Google kan även använda användardata i samband med annonsering genom Google AdSense.

Annonsering på Blancolån.nu

Blancolån.nu är aktiv inom flertalet affilatesprogram och genererar intäkter genom att annonsera och länka till andra annonser. All marknadsföring som du får ta del av vid ditt besök på vår sajt görs via direkta samarbeten eller via affiliatesmarknadsföring. TradeDoubler Sweden AB, Adtraction Marketing AB, Adservice Scandinavia AB och Adrecord AB är företag som har tagit fram program som gör det möjligt att driva affiliatesmarknadsföringen.