Hos Blancolån.nu respekteras alla användares integritet och den information som du lämnar till oss kommer kopplas till dig endast efter att du har försett oss med den. Informationen når oss via till exempel vår feedbackfunktion och det kontaktformulär som vi har här på Blancolån.nu, och ämnas användas för att optimera användarupplevelsen på sidan samt i marknadsföring och för att svara på frågor eller feedback.

Blancolån.nu drivs av Comparico AB med organisationsnummer 556851-2312. Det är de som ansvarar för personuppgifter och även ser till att dessa uppgifter behandlas och lagras på rätt sätt i linje med de rådande regelverken.

Hur definieras personuppgifter?

För att någonting ska räknas som personuppgifter måste de ange information som är specifik för en viss person. Denna information utgörs av namn och personnummer, bostads- och e-postadress samt andra uppgifter som identifierar personen.

När det kommer till krypterade uppgifter och ip-adresser, så kallade elektroniska identiteter, räknas dessa som personuppgifter endast när det är möjligt att koppla dem direkt till en fysisk person.

Följande personuppgifter hanterar vi på Blancolån.nu

Här på Blancolån.nu har vi inget intresse i att samla in personuppgifter, utan de personuppgifter som behandlas är endast de som du självmant har delat med dig av till oss.

För att skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär behöver du uppge ditt namn och din e-postadress. Detta är för att vi ska kunna svara på ditt meddelande. Innan du skickar meddelandet får du också kryssa i en ruta där du lämnar samtycke att vi hanterar personuppgifterna enligt den här integritetspolicyn.

Vi har också en feedbackfunktion på många av sidorna på webbplatsen, där våra besökare kan skicka synpunkter om innehållet. När du använder feedbackfunktionen behöver du inte uppge några personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att inte dela några personuppgifter när du skickar feedback, eftersom det inte hjälper oss att förbättra vårt innehåll.

Så behandlar vi personuppgifter

De uppgifter som du lämnar när du använder vårt kontaktformulär lagras i e-postprogramvaran Gmail, som vi använder för att svara på meddelanden. Så fort vi har svarat på meddelandet raderar vi mailet för att undvika att spara personuppgifter i onödan.

Om du uppger några personuppgifter när du använder vår feedbackfunktion sparas dessa på en egenbyggd, intern plattform. Även i det här fallet raderar vi de meddelanden som innehåller personuppgifter så fort vi har hanterat feedbacken.

Om vi misstänker risk för brusten säkerhet vidtas omedelbart åtgärder för att säkra de personuppgifter och den data som finns lagrad hos oss vid tillfälle. Hos Blancolån.nu är det en självklarhet att personuppgifter varken säljs eller ges vidare till en utomstående part.

På Blancolån.nu registreras användarnas data anonymt

När du besöker vår sajt kommer information om hur du använder den att registreras. För att göra detta används två olika spårningsverktyg: cookies och Google Analytics. Den data som registreras är främst av teknisk natur och utgörs bland annat av information om när och från var du har besökt oss. Denna typ av lagrad information går inte att använda för att koppla till en enskild person och just därför ses den inte som en personuppgift. Den registrerade informationen kan delas in i tre olika kategorier.

  • Information om plats – Med hjälp av din ip-adress är det möjligt för sajten att på ett ungefär förstå var du befinner dig. Denna information lagras och används i syfte för att anpassa annonsering.
  • Information om användaren – Denna kategori samlar information rörande hur du använder vår sajt, det vill säga hur länge du besöker en sida och vilken, samt vid vilken tidpunkt.
  • Information om teknik – Tack vare denna information är det möjligt att se vilken slags enhet du använde när du besökte Blancolån.nu. Det gör det även möjligt att utläsa ip-adresser, operativsystem, webbläsare och cookies.

På Blancolån.nu använder vi cookies i syfte att förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Det som sparas är eventuella inställningar och detta gör att du vid ett framtida besök inte behöver göra dessa inställningar igen. I vår cookiepolicy går det att finna ytterligare information rörande cookies och hur vi använder dem.

Möjligt att radera, ändra och blocka dina registrerade personuppgifter

Om du skulle vilja ändra eller radera de personuppgifter som vi har om dig är detta fullt möjligt, självklart utan någon kostnad. Är du intresserad av detta och har några funderingar kontaktar du oss enkelt via kontaktformuläret. På Blancolån.nu använder vi Google Analytics för att analysera, samla in och lagra användardata. Även denna information kan du ändra eller radera genom att använda Google Analytics Opt-out, som du lägger till i din webbläsare. Google kan även använda användardata i samband med annonsering genom Google AdSense.

Annonsering på Blancolån.nu

Blancolån.nu är aktiv inom flertalet affilatesprogram och genererar intäkter genom att annonsera och länka till andra annonser. All marknadsföring som du får ta del av vid ditt besök på vår sajt görs via direkta samarbeten eller via affiliatesmarknadsföring. TradeDoubler Sweden AB, Adtraction Marketing AB, Adservice Scandinavia AB och Adrecord AB är företag som har tagit fram program som gör det möjligt att driva affiliatesmarknadsföringen.