Blancolån Privatekonomi

Svenskarnas blancolån ökar kraftigt i både storlek och tillväxttakt. Mäklare meddelar att de tuffa bolånereglerna har fått svenskar att söka sig till de dyrare lånen. Tidigare undersökningar ser ett tydligt samband mellan blancolån och bostadsaffärer. Detta riskerar att affären blir väldigt dyr i slutändan. 

Blancolån används ofta inom bostadsaffärer

Allt från bolånetak till amorteringskrav och högre bostadspriser sätter press på bostadsköpare. Nu flaggas det för att svenskar tar blancolån för att kringgå de hårdare reglerna som bolån omfattas av. Banker ställer tuffare krav på sina låntagare, vilket leder till en mer komplicerad finansiering av bostaden. 

Därmed vänder sig fler köpare mot blancolån för att finansiera delar av bostadsaffären med detta. Anledningen är att det inte finns lika hårda regleringar kring att ta ett blancolån som ett bolån. Ett blancolån innebär ett lån utan säkerhet, därav att du därför inte behöver påvisa någon slags trygghet för banken. Således är låneformen också dyrare med en högre ränta. 

Lånens omfattning och storlek ökar

På senare år har hushållens konsumtionslån ökat i omfattning. Samtidigt har storleken på blancolånen också ökat. Undersökningar visar att snittbeloppet för ett blancolån idag ligger på över 96 000 kr. Detta är en ökning med ca 19 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Det antas att denna trend att ta allt större lån kan bero på just bolånemarknaden och de hårda regleringarna. 

Hushåll med svagast ekonomi tvingas ta lån

Hushållen med svagast ekonomi är de som tvingas komplettera sina bostadsköp med blancolån. Detta sätter igång en negativ spiral som för många hushåll kan vara svår att komma ur. Blancolånen genererar en högre ränta än vanliga lån, och det kan därför samtidigt vara svårt att amortera ner lånen. 

Tänk på! Har du redan en svag ekonomi kan det vara en dålig idé att ta ett blancolån med hög ränta. 

Det är viktigt att tänka på att blancolån belastar din återbetalningsförmåga. Lånet går inte att dölja när det tas en kreditupplysning på dig. På så sätt kan det påverka dina framtida lån. Du kan ha det svårare att ta lån, men även få sämre lånevillkor. 

Ska du ta ett blancolån är det därför relevant att överväga om det är nödvändigt. Du ska aldrig ta ett lån som du inte klarar av att betala tillbaka. Om du skulle vara i behov av att ta lån är det viktigt att du jämför alternativen för blancolån för att hitta det bästa lånet för dig.