Arkiv för Jul 2018

Lendify byter ut två styrelsemedlemmar

Lendify som förmedlar lån mellan privatpersoner meddelar att man breddar sin styrelse. Förändringen innebär att man tillsätter tre personer med, för Lendify, viktig spetskompetens. Två av de tidigare ledamöterna får även lämna sina positioner för att ge plats åt de nya medlemmarna. Le…

Toborrow har stött på nya problem

Toborrow, ett bolag som förmedlar lån mellan privatpersoner har stött på problem i sin verksamhet. De expansioner som genomförts ger nu upphov till kostnader som den löpande verksamheten inte kan täcka. Problemet löses kortsiktigt genom tillskott av kapital från ägarna, men på sikt sk…

Blancolåneförmedlaren Consector visar starka resultat

Consector, den första låneförmedlaren i Sverige som samlade kreditkort, blancolån och bolån på samma plattform rapporterar god tillväxt. Under året har stora investeringar skett och i årsredovisningen för 2017 syns tydligt resultatet. Bland annat rapporterar man en förmedlad lånevolym…