Arkiv för Aug 2020

Några ljuspunkter i Stockholmsekonomin

Stockholms län har drabbats särskilt hårt av vårens pandemi, där näringslivet och det ekonomiska läget har försvagats avsevärt. Situationen beskrivs fortfarande som allvarlig, men enligt Stockholms Handelskammare börjar man på sina håll nu kunna se vissa ljuspunkter. Även om läget i Stockh…

Skattereform behövs för att få fart på ekonomin

Stockholms handelskammar har satt ihop en Omstartskommission som ska ta fram olika förlsag på hur Sverige ska återhämta sig på bästa sätt efter coronakrisen. Några av förslagen är att flytta skattebasen från arbete till konsumtion, skriver Dagens Nyheter. Omstartskommissionen som är ett in…

Stark tillväxt för e-handeln i sommar

Enligt Paysons och Svea Ekonomis e-handelsindikator är förhoppningarna för en sommar med ökad tillväxt höga bland Sveriges e-handlare. Många tror även att vårens pandemi kommer att ha positiv påverkan på försäljningen online. Företag i bygg- och trädgårdsbranschen spås gå allra bäst. Payso…