Bekymrad man i kostym sitter framför datorn med inkassoräkning i handen.En av sex personer som tar ett blancolån från ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav inom åtta månader. Hos storbankerna är det bara 0,3 procent som får inkassokrav inom samma tidsperiod. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Blancolån

Finansinspektionens senaste rapport över konsumtionslån visar att de fortsätter öka. Sett till kronor är blancolån, alltså lån utan säkerhet, den vanligaste typen av lån. Men tittar man på antalet lån är det fakturor som är vanligast.

I rapporten konstaterar man dock att utlåningen trots allt växte långsammare 2022 än tidigare år. Det gäller både bolån och konsumtionslån. Några orsaker till det kan vara högre räntor och försämrat konjunkturläge.

Höginkomsttagare står för de största lånen

Det är främst höginkomsttagare som tar stora konsumtionslån, och den andelen har också ökat över tid. Men rapporten visar också att 5 procent av de som tog ett nytt lån på mer än 100 000 kronor hade en månadsinkomst på 15 000 kronor eller lägre efter skatt.

En positiv sak är dock att en mindre andel av låntagarnas inkomst gick till lånebetalningar under 2021. Däremot är det fortfarande låntagarna med lägre inkomster som betalar mest i räntor och amorteringar i förhållande till sin disponibla inkomst.

Stor skillnad mellan vilka långivare som skickar inkassokrav

Enligt rapporten ligger andelen som har fått inkassokrav från blancolån på ungefär samma nivå som tidigare. Hur många inkassokrav som skickas skiljer sig dock ganska mycket beroende på vilken typ av långivare det är.

Bland de som tog ett blancolån från ett konsumentkreditinstitut var det en av sex som fick ett inkassokrav inom åtta månader. För de som har tagit ett lån från någon av storbankerna är motsvarande siffra 0,3 procent.

Kreditprövningar är ofta bristfälliga

Rapporten tyder på att den kreditprövning som långivarna utför ofta är bristfällig. Enligt Finansinspektionen hade nästan var femte person som tog ett nytt blancolån underskott när man gjorde en levnadskostnadsberäkning. Konsumentkreditinstitut och nischbanker gör ofta en mer begränsad kreditprövning jämfört med storbankerna. Det är också hos den här typen av långivare som flest kunder har problem att betala tillbaka sina lån.

Kartläggningen visar att det är relativt vanligt att långivare inte begär att få se uppgifter om låntagarens befintliga lån. Detta är en stor brist enligt Finansinspektionen. Generellt tycks kreditprövningarna ha blivit mindre omfattande under årens gång.