Kronofogdens logga på ett papperAllt fler yngre personer ansöker om skuldsanering hos Kronofogden

Privatekonomi

Ansökningarna om skuldsanering hos Kronofogden har under det senaste året ökat rejält. Störst är ökningen bland yngre personer, skriver Dagens Nyheter

Under det senaste året har ansökningarna till Kronofogden om skuldsanering ökat markant. Ökningen är störst bland yngre personer, som vanligtvis får avslag på sin ansökan. Kronofogdens enhetschef, Per-Olof Lindh, anser att det är ett tecken på att de har en dålig ekonomi. Samtidigt har de en möjlighet att få ordning på sin ekonomi igen. 

Ansökningarna om skuldsanering har ökat med 40 procent

Personer som har enorma skulder som de inte kan betala tillbaka inom en rimlig tid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden, vilket allt fler skuldsatta väljer att göra. Under tidsperioden januari till maj i år var det 13 191 personer som ansökte om skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med 40 procent jämfört med samma tidsperiod 2019.

Störst andel som ansöker finns i åldersgruppen 35 till 44 år

I åldersgruppen 26 till 34 år har antalet som ansöker om skuldsanering hos Kronofogden fördubblats under perioden januari till maj 2020 jämfört med samma period 2019. Under tidsperioden januari till maj 2020 var det 2 972 personer som ansökte om skuldsanering hos Kronofogden. Det är 1 473 personer fler än samma tidsperiod 2019.

Flest antal personer som ansöker om skuldsanering finns i åldersgruppen 35 till 44 år. Under tidsperioden januari till maj 2020 var det 3 097 personer som ansökte om skuldsanering hos Kronofogden. Det är lite drygt 1 000 fler personer jämfört med samma tidsperiod 2019.

Den minsta andelen som ansökt om skuldanering är personer i åldern 18 till 25 år. Under 2020 ansökte 713 personer om skuldsanering, vilket är 465 fler personer jämfört med 2019.

Yngre personer uppfyller oftast inte kraven för att få skuldsanering

Att andelen unga ökar så mycket tror Per-Olof Lindh kan bero på att det har blivit så enkelt att ansöka direkt på Kronofogdens hemsida. Men unga människor blir ofta nekade skuldsanering eftersom de inte uppfyller kraven.

Det är ovanligt att de har dragit på sig så stora skulder att de inte ska kunna betala dem inom en överskådlig tid. För yngre personer kan det handla om skulder på mellan 25 000 och 30 000. Skuldsaneringen är till för personer som inte kommer klara av att betala sina skulder inom en överskådlig framtid.