Kollage förre finansministern Anders Borg och RiksbankshusetAnders Borg tycker inte att Riksbanken ska stå fast vid sin planerade räntehöjning vid årsskiftet. Foto: Peter Knutsson/Speakers & Friends

Ekonomi

Låga räntor kommer stötta både ekonomin och den svenska bostadsmarknaden. Förre finansministern Anders Borg ser ingen anledning till att höja räntan, snarare tvärt om, skriver SvD Näringsliv.

Anders Borg tror att räntorna kommer att vara låga även fortsättningsvis. De låga räntorna kommer att kunna stötta ekonomin i Sverige under den närmaste tiden.

Råder Riksbanken att inte höja räntan

Riksbankens planerade räntehöjning i december skulle betyda andra räntehöjningen för i år. Den tidigare finansministern Anders Borg råder till att inte höja räntan till noll procent. 

Svensk ekonomi har mattats av och enligt Anders Borg är det rätt uppenbart att det snarare borde vara tal om räntesänkningar.

– Jag har väldigt svårt att se varför man ska höja räntan, säger Anders Borg till EFN.

Fler är skeptiska till Riksbankens planerade räntehöjning

Enligt Anders Borg kan den låga inflationen bli avsevärt mycket lägre än vad man tidigare har beräknat i och med den inbromsning som sker i världsekonomin. Inflationen i Sverige ligger en bra bit under Riksbankens mål på två procent. Sedan inflationsmålet infördes under 90-talet har inflationen bara snittat drygt en procent.

Det är inte bara Anders Borg som uppmanar Riksbanken till att inte genomföra en räntehöjning i december. Lars EO Svensson, förre vice riksbankschef, har nyligen sagt till SvD att han inte tycker att Riksbanken ska genomföra någon räntehöjning. Även Per Jansson som är en av Riksbankens fem beslutsfattare motsatte sig en räntehöjning enligt protokollet från det senaste mötet.

Anders Borg förklarar Riksbankens handlingar som att de pratat sig fast vid en principiell hållning, något som sällan brukar vara vettigt.

Politikerna borde se över taket för ränteavdrag och fastighetsskatten

Enligt Anders Borg är regeringens planer på att ta bort värnskatten under 2020 bland det bästa som regeringen har gjort sedan deras tillträde 2014. Borttagandet av värnskatten borde finansierats med initiativ som främjar de mindre välbärgade, till exempel höjt tak för ränteavdrag eller fastighetsskatten.

Anders Borg tycker inte att hushållen ska skrämmas upp eftersom räntorna kommer att förbli låga under en längre tid. Det kommer att stimulera både konsumtionen och bostadsmarknaden.