Svenska bankföreningens vd Hans LindbergHans Lindberg

Banknyheter

Regeringen har beslutat att införa en ny bankskatt för att öka anslagen till försvaret. De som kommer att få stå för notan blir enligt flera bedömare bankernas kunder, skriver SvD Näringsliv

Regeringens förslag om att införa en särskild bankskatt har fått rejält med kritik från olika håll. Bankerna är redan hårt pressade av den negativa räntan och införandet av en särskild bankskatt kommer inte att gynna tillväxten.

Svenska bankföreningen är kritisk till bankskatten

Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen, är skeptisk till förslaget som regeringen har tagit fram. Enligt Hans Lindberg kommer bankskatten att slå hårt mot både jobb och tillväxt. Bankerna gör i dag inga övervinster. Dessutom är lönsamheten lägre hos bankerna än svenska börsbolag.

– Tillfället är olyckligt då ekonomin nu är på väg in i en avmattning, säger han i en skriftlig kommentar.

Bankerna betalar redan extraavgifter avsedda för finansiella kriser

I dag betalar bankerna dessutom speciella avgifter som är reserverade för finansiella kriser. Hans Lindberg anser att det saknas en laglig grund att införa en bankskatt. Det går inte att ha ett skattesystem som går ut på att straffbeskatta enskilda branscher och verksamheter.

Söderberg och Partners sparekonom Joakim Bornold är inte imponerad av förslaget, men samtidigt är han heller inte överraskad då det var väntat.

– Jag förstår att man vill få bankerna att framstå som något slags skattefrälse, men så är det inte, säger Joakim Bornold till TT och pekar på bankernas resolutionsavgift som ligger på 5,8 miljarder i år.

Riksbankens negativa ränta, som har gett bankerna större kostnader, och ökade skatter som regeringen inför gör att bankerna pressas från två håll, säger Joakim Bornold.

Svårt att beskatta Nordea som ligger under finsk beskattingsrätt

Nordea har flyttat sitt kontor till Finland och är en av bankerna som har gjort de största vinsterna. Hur beskattningen av Nordea kommer att ske blir intressant att se. Enligt Joakim Bornold får man hitta en lösning att beskatta den svenska delen.

Joakim Bornold tror inte att Finland är sugna på att finansiera svenskt försvar. När det gäller Nordea är det den finländska staten som har beskattningsrätt över banken. Det är något som Finansminister Magdalena Andersson kommer behöva acceptera. 

Enligt Joakim Bornold blir det troligtvis privatpersoner som kommer att få stå för notan genom exempelvis höjda avgifter och bolån som kan komma att påverkas.