Blancolån Privatekonomi

Under de senaste 10-20 åren har blancolån mer än dubblats. Marknadsföringen av dessa lån har blivit aggressiv. Detta kan vara en bidragande faktor till ökningen av denna typ av låntagande. Överskuldsättning ökar däremot tillsammans med ökade blancolån. Detta är något många ser kritiskt på. Kritiken riktas främst åt att de aktörerna på marknaden som riktar sig in på svaga målgrupper. 

En del företag som erbjuder blancolån, väljer att godkänna låntagare som har ont om pengar och lätt sätter sig i skuldfällor. För att du inte ska hamna i en sådan situation, kan det vara bra att veta hur du kan skydda dig och vilka åtgärder som åtagits. 

Blancolån som verkar förmånliga kan leda till negativa effekter

En av de vanligaste formerna av blancolån innehåller förtidsinlösen och är annuitetslån. I praktiken ger detta anledningar till konsumenterna att lägga om sina krediter till längre löptider. Istället ersätter de då redan existerande lån, med nya lån. Detta till en lägre månadsbetalning. Vad som händer egentligen är att krediterna hamnar i en negativ spiral, där de snurrar runt. Svårigheter att betala tillbaka lånen uppstår. Lånebeloppen blir högre hos de konsumenter som redan har det svårt att betala tillbaka lånen. Räntekostnader kan till slut uppgå till mellan 50-100 procent av hela lånebeloppet. Samtidigt kan låneförmedlarna ta ut egna provisioner på cirka 7-8 procent. 

Tänk på! Ibland kan vissa låneförmedlare framställa lån som mer förmånliga än vad de är. Se till att undersöka lånet, så att du inte drabbas av högre kostnader och återbetalningssvårigheter. 

Vad som händer är att låneförmedlarna brister i sin kreditprövning. De beviljar helt enkelt lån till konsumenter som inte klarar av att betala tillbaka dessa. För att du inte ska råka ut för att ta lån som du till slut inte kan betala tillbaka, kan du jämföra olika blancolån och noggrann väga in vad ett blancolån totalt kostar. 

Välj blancolån som är anpassade efter din ekonomiska situation

Är du medveten om att du kan få betalningssvårigheter eller inte har en stabil ekonomi finns det specifika blancolån för detta. Ett sådant lån kan vara mer passade, då villkoren är annorlunda jämfört med de mer vanliga blancolånen. Sådana typer kan exempelvis vara blancolån med betalningsanmärkning och blancolån utan inkomst. Tänk på att dessa lån ofta har högre ränta eftersom det innebär en större risk för långivaren att låna ut pengar till dig. Se till att inte ta blancolån som du inte kommer ha möjlighet att betala tillbaka och vänd dig alltid till en seriös långivare om du ska ta blancolån. 

Förslag för högre konsumentskydd har uppkommit

För att skydda konsumenterna bättre har det tagits fram en del förslag. Detta är till för att företagen som erbjuder blancolån inte ska kunna utnyttja konsumenter. Personer som lätt blir överbelastade av skulder eller bara har allmänna svårigheter att betala tillbaka lån, ska känna sig säkrare. 

  • Sen några år tillbaka infördes en ny lag, som innebär att konsumentkreditinstituten har en tillståndsplikt. Av de senaste instituten som sökt om tillstånd, har 25 % fått sin ansökan avslagen. Anledningen är för att de inte uppfyllt kraven för högre konsumentskydd. 
  • Det föreslås att både informationsutgivande och marknadsföring ska få strängare krav. Detta för att dessa metoder varit så pass aggressiva. Med strängare krav kan konsumenter lättare förstå vad lånen verkligen kostar i slutändan. När du jämför blancolån ska du alltid titta på den effektiva räntan. Den visar den totala kostnaden inklusive andra avgifter. 
  • Som många blancolån ser ut nu, bedöms det enbart om konsumenterna kommer klara av kostnaderna för lånet. Istället kan det införas att konsumenterna även ska ha en buffert kvar i ekonomin.

Om du ska ta ett blancolån är det viktigt att göra detta ansvarsfullt för att undvika betalningssvårigheter. Om du upptäcker att du får svårt att betala av ett lån bör du alltid kontakta långivaren för att få förlängd återbetalningstid eller hjälp med en avbetalningsplan.