Danske Bank fasadbild med logga.Efter en ökad smittspridning av coronaviruset och skärpta restriktioner sänker nu Danske Bank tillväxtprognosen i Sverige. Foto: oleschwander/Shutterstock.com

Nyheter

Den svenska ekonomin har lyckats återhämta sig starkt tack vare omfattande stimulanser. Men en tuff andra våg av coronasmitta gör att Danske Bank sänker tillväxtprognosen, skriver Dagens Nyheter.

Ekonomerna på Danske Bank sänker tillväxtprognosen till följd av den andra vågen av coronasmitta, trots att den svenska ekonomin har återhämtat sig bra.

Ökad smittspridning påverkar svensk ekonomi

Under fjärde kvartalet ökade smittspridningen vilket ledde till att rekommendationerna och restriktionerna skärptes. Enligt Danske Banks svenska chefsekonom, Michael Grahn, ställer det till det för stora delar av den svenska ekonomin. 

Enligt Michael Grahn kan man se att det främst är detaljhandeln och den konsumentrelaterade tjänstesektorn som drabbats mest. De nya rekommendationerna verkar inte slå så hårt mot tillverkningsindustrin. 

BNP-fallet mindre än väntat – positivt för tillväxtprognosen

Danske Banks ekonomer sänker tillväxtprognosen för Sverige till 3,4 procent under helåret 2021. Tillväxtprognosen i oktober förra året låg på 4,0 procent. Trots pandemieffekterna blev prognossänkningen ändå inte så stor eftersom BNP-fallet inte blev så stort som man hade räknat med tidigare.

När det gäller arbetslösheten räknar Michael Grahn att toppen ligger bakom oss om man tar tittar på den varsel- och permitteringsstatistik som finns sedan tidigare.

Spår fortsatt låg inflation

Inflationen kommer fortsatt att ligga lågt sedan de nya löneavtalen hamnat på rekordlåga nivåer till följd av coronapandemin. Vidare fortsätter den starka kronan att hålla ned den importerade inflationen. Enligt Michael Grahn är det omöjligt att få ihop ekvationen till en tvåprocentig inflation.

Riksbanken har ett inflationsmål som ligger på 2 procent. Om de långsiktiga inflationsförändringarna fortsätter att sjunka från dagens nivå på 1,7 procent kan det sluta med att Riksbanken går tillbaka till minusränta. Räntan har legat still på noll procent sedan Riksbanken höjde räntan i december 2019. 

Låga ränteläget gynnar både börsen och bostadsmarknaden

Det låga ränteläget bådar gott för både bostadsmarknaden och börsen. Danske Banks ekonomer kan inte se att det finns någon risk att luften går ur vare sig bostadsmarknaden eller börsen. Så länge räntorna inte tvärvänder uppåt ser Michael Grahn ingen risk i att det kommer att ske några stora prisfall vare sig när det gäller bostadsmarknaden eller aktier.