Miniatyrhus på gungbräda med klossar med procentsymboler på andra sidan.Inflationen ökar ytterligare under maj och ekonomiexperter förutspår höjd styrränta från Riksbanken. Det kommer i sin tur påverka boräntorna. Foto: Monster Ztudio/Shutterstock.com

Räntor

SvD Näringsliv har pratat med ekonomiska experter på Nordea och SEB, som båda säger att bolånetagare kan förvänta sig högre räntor den närmaste tiden. Inflationen i Sverige var 6,4 procent i maj, enligt SCB. Styrräntan kommer därför behöva höjas för att få ner inflationen till målet på 2 procent.

Det värsta vore om man inte får bukt på inflationen trots räntehöjningarna. I så fall hamnar vi i en så kallad stagflation, vilket innebär att tillväxten är negativ under en lång tid samtidigt som inflationen är hög och arbetslösheten stiger.

– Vi ser fortfarande inget slut på Ukrainakriget och det skapar risker för lägre ekonomisk tillväxt, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB. Många hushåll kommer få minskad köpkraft, och privat konsumtion är motorn i den ekonomiska tillväxten.

Stagflation inte sannolikt

Men varken Robert Bergqvist eller Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea, tror att stagflation är särskilt sannolikt. Nordea förutspår en tillväxt på 1 procent nästa år. Dessutom tror de att inflationen kommer gå tillbaka mot 2 procent i slutet av 2023.

Susanne Spector menar att inflationen bör sjunka när hushållen får mindre köpkraft, eftersom efterfrågan minskar.

Räntorna kommer att höjas

Ekonomerna är dock övertygade om att vi inte kommer att åtnjuta de extremt låga bolåneräntorna länge till. Om styrräntan ökar med 2 procent kan räntorna för rörliga bolån hamna på 3,5–4 procent.

Vissa tror att Riksbanken kommer sänka räntan till noll igen om det blir lågkonjunktur. Men Susanne Spector säger att man inte kan förlita sig på det.

– Inflationen måste ner under målet på 2 procent för att Riksbanken ska börja sänka igen. Om inflationen däremot håller sig över 2 procent kan inte Riksbanken sänka för att stimulera ekonomi, även om konjunkturen är svag, säger hon.

Hushållens köpkraft kommer försvagas

Enligt Susanne Spector är penningpolitik just att jobba med konsumtionen. Det är den som ska påverkas och inte räntorna. Genom att minska hushållens köpkraft kan inflationen bromsas.

Robert Bergqvist håller med, men framhåller samtidigt att myndigheterna inte kommer lämna hushållen i sticket om de får mycket stora problem. De vill inte sätta bostadsmarknaden i gungning utan snarare kyla ner den.