Banknyheter

Allmänna reklamationsnämnden får varje år ta emot tusentals anmälningar från konsumenter mot olika företag. Många gånger får kunden rätt, men när det kommer till ärenden som gäller bank och försäkring får kunden många gånger ge sig.

10 000-tals anmälningar mot företag får Allmänna Reklamationsnämnden, Arn, varje år. I cirka 40 procent av fallen får konsumenten rätt. Men när det kommer till ärenden som gäller bank och försäkring är den siffran endast 15 respektive 13 procent. 

Branscherna löser problem på egen hand

Att så få konsumenter får bifall innebär dock inte att det inte görs en ordentlig prövning. Det behöver nödvändigtvis inte vara något dåligt heller. Arn-chefen Britta Ahnmé Kågerman, säger till SvD, att hon tycker det tyder på att det är branscher med mycket kunskap som på egen hand kan lösa problemen genom att göra upp med kunden.

Arn har dock vid några tillfällen haft synpunkter på en del kortskydd, såsom Verified by Visa eller Mastercard SecureCode. Man har ansett att tjänsterna inte varit tillräckligt säkra. Bankerna har då tagit åt sig av detta och snabbt åtgärdat sina tekniska system.

Börsens uppgång innebär färre anmälningar

De senaste åren har även anmälningar mot finansiella rådgivare minskat. Britta Ahnmé Kågerman tror det beror på att börsen pekar uppåt vilket innebär att vi gör färre stora förluster. När börsen vänder nedåt finns risken att fler reagerar då förlusterna blir större.

Av antalet anmälningar som kommer in leder cirka hälften till ett avgörande i Arn. Anledningen till att en del ärenden nekas är många, men det kan bland annat bero på att ärendena kräver att parterna hörs muntligt, vilket inte Allmänna Reklamationsnämnden har någon möjlighet att göra.

Alla ärenden lämpar sig inte för Arn

Arn har tidigare hänvisat till att ärenden hotar nämndens effektivitet. Britta Ahnmé Kågerman menar dock att det var en olycklig formulering som kom till i samband med ny EU-lagstiftning 2016. Istället menar man att ärendena inte alltid lämpar sig för prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden. 

För sådant som kräver muntligt bevisning är det bättre att vända sig till domstol. De flesta väljer dock att inte göra det då det finns en rädsla för att möta en stor bank i en domstol och riskera att behöva betala rättegångskostnaderna.