Händer håller i en open-skylt i butiksfönster.På grund av nya restriktioner avslutades 2021 inte alls så starkt som många handlare hade hoppats på. Framtidsförväntningarna föll markant inom den fysiska handeln i januari, medan e-handlarna fortfarande ser relativt ljust på framtiden. Foto: giggsy25/Shutterstock.com

Ekonomi

Svensk Handels Handelsbarometer för januari 2022 visar på fallande framtidsförväntningar inom butik, e-handel och partihandel för andra månaden i rad. Oron är störst inom den fysiska handeln, som ännu en gång har drabbats av pandemins effekter och påverkats av de restriktioner som infördes i slutet av december. Det skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Det är tydligt att de restriktioner som infördes i slutet av 2021 har påverkat butikshandeln negativt, och enligt Svensk Handel är oron nu påtaglig. Enligt deras Handelsbarometer för januari 2022 gick framtidsindikatorn ner med 12,1 enheter och landade på index 89,0, vilket innebär att butikernas tro på framtiden nu ligger en bra bit under den neutrala nivån 100.

Förväntningarna har inte helt överraskande dalat som mest inom den fysiska handeln, och det är egentligen bara inom e-handeln man ser positivt på framtiden.

Sällanköpsvaruhandeln mest pessimistiska

I segmentet butikshandel är framtidsutsikterna alltså negativa, och detta är särskilt påtagligt inom sällanköpsvaruhandeln, det vill säga försäljare av exempelvis kläder, möbler och hemelektronik. Här gick framtidsindikatorn ner med 13,9 enheter och landade på 88,1.

Hade siktet inställt på ett starkt avslut på 2021

Karin Johansson, vd på Svensk Handel, konstaterar att de senaste restriktionerna kom olägligt för många handlare som hade siktet inställt på ett starkt avslut på 2021.

– När så inte blev fallet och vi nu anlänt till årets svagaste försäljningsmånader är det inte att undra på att många handlare är mer pessimistiska, säger hon i pressmeddelandet.

E-handeln tror på framtiden

Även inom e-handeln registrerades fallande framtidsförväntningar, men här väger positiviteten fortfarande tyngre. Enligt Karin Johansson har e-handeln stått starka under hela pandemin, och det är därför inte så konstigt att det bara är inom detta segment man ser ljust på framtiden.