händer knappar på laptop med nätshoppingsida på skärmenNätshopping på faktura och inkassokrav för unga är några saker som bidrar till överskuldsättningen. Sådana skulder bör också inkluderas i kreditprövningar, tycker Finansinspektionen. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Nyheter

Samla konsumenternas skulder i ett centralt kreditregister som alla långivare får ta del av. Det är Finansinspektionen förslag för att motverka svenskarnas överskuldsättning. UC anser dock att även fler möjligheter behöver utredas, enligt ett pressmeddelande.

Finansinspektionen har nyligen släppt Konsumentskyddsrapporten för 2021. Rapportens fokus ligger på osund kreditgivning, där långivare lånar ut pengar till personer som kanske inte kan betala skulden – och dessutom till höga räntor.

Föreslår centralt kreditregister för alla långivare

Det här är en av de största riskerna för konsumenter på lånemarknaden, enligt Finansinspektionen. För att lösa problemet vill myndigheten att långivare ska kunna få en helhetsbild av skulderna hos den som söker lån.

Det skulle i praktiken innebära att ta fram ett centralt kreditregister, i stället för att olika lån ska registreras i olika register.

Därför föreslår Finansinspektionen att regeringen ska utreda hur detta kan bli möjligt.

UC: Utredningen bör titta på fler åtgärder

Kreditupplysningsföretaget UC är dock inte helt positiva till förslaget. Även om det är bra att Finansinspektionen lyfter ämnet så missar deras åtgärdsförslaget själva målet, menar UC:s kreditinformationschef Gabriella Göransson.

– UC bedömer att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Vi hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder som kan minska överskuldsättningen.

Redan förra året föreslog Finansinspektionen en liknande åtgärd i sin Konsumentskyddsrapport. Det förslaget bereds just nu hos Regeringskansliet.

Inkassoskulder kan inkluderas i kreditregistret

En sak som lyfts i rapporten är att fakturaköp är mycket vanligt i näthandeln. Rapporten visar också att det främst är unga som får påminnelser och inkassokrav på skulder. 

Därför vill Finansinspektionen att utredningen överväger om inkassoskulder till viss del också ska ingå i kreditupplysningen hos ett eventuellt centralt kreditregister.

UC håller med om att kreditupplysningar bör innefatta även inkassoföretagens information. Något som måste utredas är dock hur den informationen kan bli tillgänglig utan att äventyra låntagarnas integritet.