två personer går igenom sina skulder och räknar på miniräknareAntalet beviljade skuldsaneringar har nästan fördubblats de senaste fem åren. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Privatekonomi

Skuldsaneringen bland privatpersoner har ökat. Under de senaste fem åren har siffran fördubblats för de som blev beviljade skuldsanering. Anledningen är oftast att ekonomin har rasat ihop på grund av omvälvande livshändelser skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.

Kronofogden skriver i ett pressmeddelande att antalet personer som blev beviljade skuldsanering under 2018 är historiskt många. Siffran har nästan fördubblats de senaste fem åren. Omvälvande livshändelser är den vanligaste orsaken till att privatekonomin fallerar.

Nästan 11 000 personer beviljades skuldsanering

Under 2018 beviljades nästan 10 800 personer skuldsanering det är nästan en fördubbling om man tittar fem år tillbaka i tiden då antalet uppgick till cirka 5 900 personer. Enligt Ann-Charlotte von Feilitzen, teamchef på Kronofogden är det historiskt många som blivit beviljade skuldsanering. Det blir en ny chans för de som är svårt skuldsatta.

Lagändringen har lett till att fler får hjälp med skuldsanering

I november 2016 ändrades skuldsaneringslagen vilket är en orsak till att fler personer idag har en pågående skuldsanering. Anledningen till lagändringen var att man ville ge människor en chans att rensa upp i sin ekonomi. Många har levt under knappa förhållanden med väldigt dålig ekonomi under flera år Genom lagändringen infördes två betalningsfria månader vid jul och under sommaren för att lätta på den ekonomiska bördan.

Nästan 38 000 personer hade en pågående skuldsanering vid årsskiftet, vilket är en ökning med cirka 5 400 personer från föregående årsskifte. Vanligaste orsaken enligt Ann-Charlotte von Feilitzen är omvälvande livshändelser som att man blivit sjuk eller skilsmässa som gjort att ekonomin fallerat.

Könsfördelningen av de som blev beviljade skuldsanering under 2018 är jämn. 51 procent var män och 49 procent var kvinnor. För kvinnor var den främsta anledningen till skuldsanering skilsmässa, sjukdom och överkonsumtion. För männen var orsakerna främst sjukdom, arbetslöshet och icke lönsamma företag.

Kronofogden effektiviserar processen för att skynda på handläggningen

Även om ansökningarna minskat något och stabiliserat sig så är ansökningarna rekordmånga och det tar tid att gå igenom varje ansökan. Enligt Ann-Charlotte von Feilitzen kommer intresset inte att avta. Däremot försöker man effektivisera processen men väntetiden för sökande innan man startar en utredning är fortfarande lång.

En viktig framgångsfaktor för att få skuldsanering är att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Det leder till att det är rätt personer som ansöker om skuldsanering och att ansökan är väl genomarbetad. Enligt en rapport från förra året får 70 procent av de som ansöker om skuldsanering sin ansökan beviljad. Kronofogden uppmanar fler personer att använda sig av en budget- och skuldrådgivare.