Blancolån

De senaste åren har antalet aktörer som erbjuder lån utan säkerhet, eller blancolån, ökat enormt. Det får flera konsekvenser, och många av dem är faktiskt mycket positiva för låntagarna. En positiv följd är att fler oseriösa aktörer har försvunnit, eftersom de som vill låna pengar har fått flera alternativ och inte behöver vända sig till ”första bästa”. Konkurrensen har även lett till bättre lånevillkor. Dessutom har det bildats branschorganisationer som ska säkerställa säkerheten hos små och snabba blancolån.

Ökad konkurrens om blancolån ger bättre villkor 

Den största positiva effekten som konkurrensen har gett för svenskarna är att blancolån har blivit billigare och att flera långivare har olika erbjudanden som pressar priset ytterligare.

Eftersom nästan alla långivare konkurrerar om samma marknadsandelar gäller det att utnyttja detta som konsument och jämföra blancolån innan du lånar. Genom att göra jämföra olika långivare får du enkelt en bra överblick hur villkoren ser ut generellt och vilken ränta du kan förvänta dig av det lån du planerar att ta. Du kan även enkelt se vilken långivare som är mest förmånlig för just dig. 

Flera aktörer med blancolån minskar oseriösa aktörer 

I och med förändringen av lånemarknaden, där allt fler aktörer har kommit in och vuxit sig stora, har också allt fler oseriösa företag tvingats lägga ner sin verksamhet. Det beror delvis på att de har större krav på sig både från privatpersoner och regeringen. 

Tips! Den hårda konkurrensen har rensat bort många oseriösa långivare av blancolån som enbart levde på folks misstag och inte seriösa affärer. 

Eftersom alla lätt kan jämföra blancolån via internet märks det tydligt vilka företag som inte erbjuder konkurrenskraftiga villkor utan snarare hoppas på att ett fåtal personer ska ”fastna” i deras låneavtal. Det här är något vi ser allt mindre av, dels tack vare jämförelser, dels för att olika myndigheter senare tid har jobbat med att få bort dessa aktörer. 

Starkare kontroll av blancolån inom branschorganisationer 

Det har även bildats branschorganisationer för olika typer av blancolån. Mest framträdande är kanske de som samlar långivare för mikrolån och liknande, det vill säga den delen av branschen som kanske fick mest publicitet med sms-lån och liknande tjänster. Men även långivare för större blancolån har till viss del satt gemensamma riktlinjer och närmar sig en allt större förtroendeställning, i stället för att vara konstant ifrågasatta.