Ung kvinna sitter framför datorn och betalar räkningar.Svenska hushåll är mer positiva i år än förra året – både när det kommer till den egna ekonomin och Sveriges ekonomi i stort. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

En undersökning från Swedbank visar att en större andel hushåll nu tror på ljusare tider för sin egen plånbok. Samtidigt planerar många att spara in på vissa typer av utgifter, skriver SvD Näringsliv.

Mer än vart femte hushåll tror på en förbättring av sin egen ekonomi under 2024. Det är en ökning från förra året, då endast vart sjätte hushåll trodde att deras ekonomi skulle bli bättre.

Riksbankens beslut att lämna styrräntan oförändrad samt den sjunkande inflationen kan ha bidragit till förändringen, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Färre tror på mindre pengar i plånboken

Även Handelsbanken har gjort en undersökning om svenskarnas syn på sin ekonomi. Den visar att endast tre av tio tror att de kommer få mindre pengar i plånboken, jämfört med sex av tio för ett år sedan.

Dessutom tror allt fler att bostadspriserna kommer att stiga. Förra året trodde 21 procent att bostadspriserna skulle ha ökat i värde om 12 månader. I år har den andelen stigit till 36 procent.

Fortfarande relativt låg tilltro till Sveriges ekonomi

Tittar man på vad svenskarna tror om landets ekonomi i stort är många fortfarande inte helt optimistiska. 38 procent tror att svensk ekonomi kommer att bli sämre det följande året. Men det är ändå avsevärt mindre än förra året, då låg siffran på 60 procent.

Hushållen vill minska på onödiga utgifter

Trots att inställningen till privatekonomin har blivit mer positiv är det ändå många som vill lägga mindre pengar på bland annat småköp, kläder, skor, väskor och restaurangbesök. Däremot vill man prioritera sparande och nöjesresor.

Arturo Arques tror att många blev varse om vikten av att ha en buffert när Corona-pandemin kom, och därefter kriget i Ukraina. Att man vill prioritera resor tror han beror på att man vill lägga pengar på upplevelser efter de mer skrala tiderna. Upplevelser är mer tillfredsställande för sinne och själ, och det känns viktigare än prylar just nu.