Ung kvinna sitter i soffan och oroar sig för räkningar.Många har fått svårt att betala lån, fakturaköp och abonnemang av olika slag. Även antalet elräkningar som går till inkasso har ökat, men inte dramatiskt. Foto: Thomas Andre Fure/Shutterstock.com

Privatekonomi

Mängden inkassoärenden har ökat under hösten. Den ökande inflationen påverkar främst dem som redan innan hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Man är också rädd att hushåll kommer bli överrumplade av oförutsedda kostnadsökningar i början av året. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Fredrik Engström är advokat och chef för branschorganisationen Svensk inkasso. Han menar att detta är en konsekvens av hushållens ökade kostnader.

– De som redan låg på marginalen innan har det nu väldigt svårt och det är många som har drabbats av betalningssvårigheter, säger han.

Ingen stor ökning av energi- och elskulder

Inkassoföretaget Intrum har fått in cirka 10–15 procent fler ärenden om energi- och elräkningar jämfört med föregående år. Fredrik Engström säger dock att man inte kan se en dramatisk ökning av energiskulder bland höstens inkassoärenden. Det tror han beror på att de flesta prioriterar elräkningen.

Hushåll som har svårt att betala räkningarna prioriterar normalt hyra, el och telefoni.

Däremot har man sett en ökning av andra typer av inkassoärenden. Det kan vara lån, fakturaköp eller återkommande kostnader som gym, bredband och prenumerationer. Missar man att betala sådana kostnader får det inte lika stora konsekvenser.

Svenska konsumenter har relativt god betalningsförmåga

Trots att antalet inkassoärenden har ökat tycker Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum Skandinavien, att svenska konsumenter har hyfsat god betalningsförmåga i nuläget. Det tror han beror på att vi fortfarande har ganska låg arbetslöshet och många hushåll kunde spara mer pengar under pandemin.

Jämför man dagens ärendeinflöde med samma period före pandemin har antalet inkassoärenden faktiskt minskat med cirka 7 procent.

Kan ske oväntade kostnadshöjningar i början av året

Fredrik Engström tror att vissa hushåll kan bli överrumplade av oväntat höga kostnader de första månaderna av 2023. Kanske har man handlat mer än man hade tänk under julen. I så fall kommer de ärendena komma in till inkasso i januari och februari.

Många kostnader kan blir högre än väntat, till exempel elen eller hyran.

Morten Trasti menar att mycket hänger på hur arbetslösheten utvecklas. Om fler blir arbetslösa kommer betalningssvårigheterna att öka.