Hand håller pil över miniatyrhus med mynthögar på sidorna.Hushållens tro på bostadspriserna fortsatte nedåt i juli, enligt SEB:s senaste mätningar. Foto: LeManna/Shutterstock.com

Bolån

Enligt SEB:s senaste boprisindikator fortsätter hushållens förväntningar att falla. Hittills i juli har indikatorn minskat med 11 enheter och ligger nu på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. 51 procent, det vill säga en majoritet, tror att priserna kommer sjunka framöver och det är en ökning med 4 enheter jämfört med föregående månad. Det skriver SEB i ett pressmeddelande.

SEB:s senaste mätning av hushållens förväntningar på bostadspriserna visar att pessimismen ökar över hela landet. I juli minskade boprisindikatorn från minus 16 till minus 27, och har nu landat på den lägsta nivån sedan finanskrisen.

Andelen som tror att priserna kommer stiga ligger på 24 procent, 7 enheter ner från föregående månad, medan de hushåll som tror på sjunkande bopriser har ökat med 4 enheter upp till 51 procent. 17 procent tror på oförändrade priser, vilket är en minskning med 1 enhet.

Andra ekonomiska förutsättningar än under pandemin

SEB:s privatekonom Américo Fernández konstaterar att pessimismen ökar bland Sveriges hushåll och att siffrorna nu kan jämföras med bottennoteringen under pandemin. Han menar att det återstår att se om förväntningarna kommer börja gå upp lika snabbt som under pandemin, eller om vi kommer att får se ett händelseförlopp som snarare påminner om det under finanskrisen.

Fernández tillägger dock att de ekonomiska förutsättningarna nu skiljer sig rätt rejält från de under pandemin, vilket han menar tyder på en fortsatt negativ utveckling.

Stigande förväntningar på styrräntans nivå

Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år ligger på 1,10 procent, vilket är en ökning med 0,13 enheter jämfört med juni.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig bolåneränta uppger nu 12 procent att de planerar att binda räntan under den kommande tremånadersperioden, och det är 1 procent upp från föregående månad.