Pengar i högar.Riksbankens ränta på noll till 2024. Foto: Chonlatee42/Shutterstock

Räntor

Riksbankens direktion är enig om att inga räntehöjningar kommer att ske fram till år 2024. Beslutet är bland annat baserat på att den svenska ekonomin behöver hjälp att återhämta sig, skriver SvD Näringsliv.

Bakom beslutet att lämna räntebanan på noll ligger bland annat ett behov av att ge den svenska ekonomin stöd efter coronakrisen. Stödet är nödvändigt tills dess att inflationen mer varaktigt närmar sig det utsatta målet, detta menar vice centralbankschef Anna Breman.

Riksbankens direktion är enig

I september kom en rapport från Riksbanken där de höjde prognosen för inflationen ungefär en procentenhet de närmaste tre kvartalen. Vice riksbankschef Martin Flodén påpekar att det råder ett direkt samband mellan den oväntat snabba inflationsökningen och coronaviruspandemin.

Under räntemötet den 20 september var riksbankens direktion enig i flera frågor. De framhöll bland annat ett enat beslut om att behålla räntebanan på noll fram till år 2024.

– En i närtid uppreviderad inflationsprognos förändrar inte behovet av att penningpolitiken ger stöd till ekonomin tills dess att vi ser att inflationen mer varaktigt närmar sig målet, säger Anna Breman men tillägger att risken för bakslag har minskat markant. I det stora hela ser Riksbanken den snabba inflationsökningen i Sverige och omvärlden som ett tillfälligt problem.

Bara en prognos, inte ett löfte

Anna Breman är tydlig med att påpeka att reporäntebanan är en prognos och inte ett löfte. Detsamma gäller planen för tillgångsköp under 2022, där direktionen bland annat beslutade om att inga förändringar gällande stödköpsprogrammet kommer att ske och att de kommer att behålla obligationsportföljens nivå under nästkommande år.

En räntehöjning väntas under 2024

Rapporten från Riksbankens räntemöte indikerar att räntan kan komma att höjas i slutet på prognosperioden, eventuellt i det tredje kvartalet av år 2024.

Redan under hösten kommer dock läget att bli förändrat för de svenska bankerna. Krav på säkerhet från bankerna för att de ska få låna av Riksbanken återinsätts exempelvis.