Klarnas tekniska problem har gjort att kunder som loggat in med BankID i appen har kommit i på andra användares konton. De tekniska problem sträcker sig utanför Sveriges gränser och man vet ännu inte hur många som är drabbade. Foto: Ascannio/Shutterstock.com

Kreditbolag

Klarna har haft stora tekniska problem. Klarna-användare har kunnat se andra kunders personuppgifter och betalningar innan tjänsten kunde stängas ned helt. Nu vill Finansinspektionen ha en förklaring till vad som hände, skriver DiDigital

Klarna har haft stora tekniska problem med sin app. Användare som har loggat in har loggats in på andra kunders konton. Där har de kunnat se andra kunders adress och köp- och betalningshistorik. Användarna har även kunna se andra användares bankuppgifter, men inte hela kontonumret. 

Trots BankID har de loggats in på andra användare

Klarnas kunder har kommit in på andra kunders konton när de har loggat in med sitt BankID. Varje gång de uppdaterade appen kom de in på en annan kunds konto. Man vet ännu inte om kunderna har kunnat handla av andra användares pengar.

De stora tekniska problemen med Klarnas app sträcker sig även utanför Sveriges gränser och på Twitter kommer det upprörda reaktioner från Klarna-användare från flera olika länder. 

Klarna har blockerat all inloggning

Klarna har stängt sin app och jobbar nu på att lösa problemen. De har blockerat all inloggning tills de kan vara säkra på att systemet är återställt och att problemet är löst. 

Finansinspektionen är informerade om situationen. Enligt Finansinspektionens chef för verksamhetsområdet Bank, Karin Lundberg, har man bett om en redogörelse av Klarna för att få veta vad som har hänt. 

Enligt Hans Kärnlöf, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare Datainspektionen ska detta rapporteras till Finansinspektionen enligt betaltjänstlagen och inte till IMY.

Kan drabbas av böter, sanktionsavgifter och civilrättsprocesser

IMY kommer inte att kontakta Klarna just nu. Men man har ett samarbete med Finansinspektionen och det är inte helt omöjligt att ärendet landar hos IMY senare som en personuppgiftsincident.

Vid grov överträdelse mot GDPR har IMY rätt att utfärda böter med upp till 4 procent av företagets globala årsomsättning. Men även Finansinspektionen kan utfärda sanktionsavgifter.

I slutet av 2020 hade Klarna 87 miljoner användare runt om i hela världen. Utöver böter och sanktionsavgifter riskerar Klarna även civilrättsliga processer, speciellt i USA där Klarna har cirka 15 miljoner användare.