Privatekonomi

Att försöka få sitt barn att förstå ekonomiskt tänkande kan vara svårt. Pengar och ekonomi är båda abstrakta saker som tar tid att lära sig att förstå, och många föräldrar har försökt men misslyckats. Det finns dock ett antal knep som du som förälder kan ta till för att hjälpa ditt barn lära sig privatekonomi.

En grundförutsättning är dock att du som förälder ser till att din egen ekonomi är ordnad och fungerande. Många svenskar är idag skuldsatta och därför är det viktigt att du tidigt lär barnet vad det innebär att låna utan säkerhet, ett så kallat blancolån. Denna sortens lån behöver inte vara negativa men det är bra att vara medveten om vad de olika avgifterna innebär, så som effektiv ränta.

Lär dina barn om ekonomi i en låg ålder

  1. Börja tidigt. Barn börjar i en väldigt låg ålder förstå konsekvenser av sina handlingar och då är ekonomi inte långt borta. Du kan börja introducera sådana ämnen redan efter 3 års ålder.
  2. Anpassa nivån på samtalet efter barnets ålder. I låg ålder kan du använda dig av historier och lekexempel för att förklara till exempel sparande och ränta. Använd konkreta belopp – en siffra så som en miljon eller en miljard kan vara för vaga för att barn fullt ska förstå innebörden. Senare i åldern kan du introducera exempel med till exempel enklare uträkningar med miniräknare. Försök introducera idén om ränta och säkerhet, och vad olika sorters lån, som till exempel blancolån, innebär. Det är inte alltid självklart vad namnet betyder.
  3. Se till att ditt barn kan utföra sina sysslor utan att börja kräva betalt. Ge inte pengar mot motprestation. Detta kan tänkas vara ett bra sätt att få barnet att förstå hur lön fungerar, men leder snarare till att barnet blir onödigt fäst vid pengar och kan vägra utföra uppgifter utan betalning. Det kan också leda till att du hamnar i förhandling med ditt barn, vilket kan bli ett problem eftersom ert ekonomiska tänkande är på två helt olika nivåer. Ge inte pengar för att till exempel barnet ska bädda sängen. Om du vill ge ditt barn pengar att spendera själv, ge istället en villkorslös, fast summa, till exempel en veckopeng, som barnet får lära sig hushålla med.

Var konsekvent när det gäller ditt barn och ekonomi

Var konsekvent i dina egna ekonomiska handlingar. Barn lär sig jättemycket genom att härma sina föräldrar, så har du själv inte ordning på ditt ekonomiska tänkande kommer barnet snabbt att ta efter. Vill du förklara för ditt barn att det är viktigt att spara pengar är det viktigt att du själv har koll på ditt sparande. Att föräldrar har dålig koll på sin ekonomi och ofta lever på blancolån från månad till månad – leder ofta till att barn också får svårt med sin ekonomi när de är vuxna. 

Du bör även undvika att berätta om din lön för barnet. Det är alldeles för vagt och betydelselöst för barnet för att det ska kunna hjälpa dennes ekonomiska tänk utan leder bara till ytterligare förvirring. Var noga med att säga ifrån och sätta restriktioner för ditt barn. Lär barnet skillnaden mellan att vilja ha och att behöva, annars finns en stark risk för att barnet inte kommer kunna skilja dessa åt senare i livet. 

Håll din egen ekonomi i ordning

Om det ekonomiska samtalet i hemmet visar att din egen ekonomi är ordnad kommer barnet på så vis få ett positivt tänk. Det är viktigt att du håller din egna ekonomi i ordning. Ett blancolån kan vara en lösning i vissa akuta ekonomiska situationer, men det är också viktigt att du hittar rätt blancolån för dig så du inte äventyrar din ekonomiska situation ytterligare.