Brunt och vitt 70-talshus omgiven av vitt trästaket.På 1970-talet tjänade man på att ha ett bolån under inflationen. Men så är inte fallet nu. Foto: hydebrink/Shutterstock.com

Ekonomi

På 1970-talet ”krympte” värdet på lånen när det var inflation. Men så är det inte riktigt den här gången. Enligt en artikel från SvD Näringsliv vinner inte låntagarna på inflationen i år. Och det gör egentligen ingen annan heller.

Skillnaden på 70-talet jämfört med nu är att även lönerna ökade. Det gjorde att låntagare kunde fortsätta att betala sina räntor, samtidigt som inflationen ”åt upp” amorteringen.

Men denna gång verkar det inte som att lönerna kommer följa inflationen. Så det är inte bara lånen som blir mindre värda, utan också våra inkomster och sparpengar.

Inflationsmålet fanns inte på 1970-talet

Något som är en stor skillnad nu jämfört med på 70-talet är att Riksbanken inte hade någon uttalad uppgift att hålla nere inflationen. I dag är en av Riksbankens arbetsuppgifter att hålla Sveriges inflation på 2 procent. Därför har de höjt styrräntan kraftigt, vilket gör att även bankerna höjer sina räntor.

Cecilia Hermansson är docent och forskare i fastighetsekonomi och finans vid Kungliga tekniska högskolan. Hon tror att vi kan ha 5-procentiga räntor en lång tid framöver.

– Vi kommer att ha nominellt höga räntor tills inflationen faller tillbaka. Men sedan kommer de höga räntorna att ligga kvar en tid även efter, och då blir det också reellt höga räntor, säger hon.

Reallönen kommer troligtvis sänkas för många

På 1970-talet blev de anställda kompenserade för inflationen genom lönerna. Det ledde till en ond spiral som eldade på inflationen. Så kommer det troligtvis inte bli i år. Det verkar inte som att lönerna kommer följa inflationen, och därmed kommer reallönen sänkas för de flesta.

Cecilia Hermansson säger till SvD att Sverige har haft en väldigt god reallöneutveckling de senaste 20 åren. Reallönerna har ökat med 60–70 procent. Men den utvecklingen bryts alltså nu.

Mycket är osäkert inför framtiden

Allt detta är ju givetvis bara spekulationer, och det är svårt att förutspå hur det ekonomiska läget kommer att se ut framöver. Vi vet inte vad som händer med kriget i Ukraina, elen eller inflationen. Riksbanken siktar på att få ned inflationen inom ett år, men det återstår att se om de kommer att lyckas.