Banknyheter

Lendify som förmedlar lån mellan privatpersoner meddelar att man breddar sin styrelse. Förändringen innebär att man tillsätter tre personer med, för Lendify, viktig spetskompetens. Två av de tidigare ledamöterna får även lämna sina positioner för att ge plats åt de nya medlemmarna. 

Lendify tillsätter tre nya medlemmar i sin styrelse för att förbereda sig för en fortsatt tillväxt, i anslutning till nyrekryteringen lämnar även två tidigare styrelsemedlemmar sina uppdrag. Båda fortsätter dock vara delägare i företaget som under året rapporterade en ny rekordutlåning på 1145 miljoner kronor.

De nya tillskotten Elisabet Lundgren, Martin Gorne och Peter Clason ska enligt företaget bidra till att förbereda företaget för en fortsatt ökad tillväxt. De nya styrelsemedlemmarna uppges ha stor kunskap inom både fintech och finansiella tjänster. 

Lendify fortsätter att växa 

Den så kallade peer-to-peer långivningen, det vill säga förmedling av lån mellan privatpersoner har vuxit sig mycket stor utomlands. I Sverige är dock marknaden inte i närheten lika utvecklad som den är i flera andra länder. 

Lendify driver denna förändring framåt, något som nu börjar ge resultat. Under andra kvartalet redovisade man en stor total utlåningsvolym och nya styrelsemedlemmar med spetskompetens. 

Framtidsföretaget har troligtvis inte utvecklats till närheten av sin potential än och de flesta analytiker är överens om att fintechbolag likt Lendify kan få stort spelutrymme i framtiden. I denna positiva framtidsanda förändrar nu företaget sin styrelse för att hantera de utmaningar man står inför. 

Ny styrelse ska bädda för framtiden 

Den största förändringen som genomförts i Lendify till följd av framgångarna är bytet av styrelsemedlar. Två tidigare styrelsemedlemmar har givit plats åt de tre nya rekryteringarna som samtliga besitter relevant spetskompetens inom branschen.  

Att företaget ändrar sin övergripande strategi är osannolikt, men nya tekniska och juridiska lösningar kan komma att presenteras i framtiden. Hur företaget kommer att utvecklas är svårt att spekulera i. 

Troligtvis kommer Lendify se en fortsatt ökad tillväxt, vilket ställer krav på att kunna anpassa sig till situationen. Förutom krav på ett stort investeringskapital krävs det kompetens och god analysförmåga för att företaget ska bli en kraft att räkna med på den svenska lånemarknaden.