Banknyheter

Peer to peer-lån är en kraft som bör räknas med i framtiden. Detta visar sig inte minst när man ser till att Lendify ökade sin utlåning med 200 % under årets första kvartal. Lendify uppger att företaget drivs av att utmana monopolet som finns på blancolån idag.

Peer to peer-lån är en speciell låneform som innebär att långivaren enbart agerar mellanhand. Istället för att en individ lånar bankens kapital och betalar ränta för detta lånar man istället från en annan privatperson och betalar en överenskommen ränta. Låneformen kan enklast beskrivas som ett lån mellan vänner, med den stora fördelen att tjänster som Lendify  hjälper dig göra en trygg affär och stifta villkoren för transaktionen.

Lendify ökar utlåningen kraftigt

Hittills har peer to peer-lån inte fått det genomslag som man först räknade med. Mycket beror på att det tar längre tid än väntat för marknaden att ställa om sig, detta är dock inget som stoppat Lendify. Lendify började sin verksamhet 2014 och har sedan dess vuxit sig starka på den svenska lånemarknaden.

Tänk på! Lendify startade så sent som 2014 och har i dagsläget en marknadsledande position på peer to peer-lån.

Under det första kvartalet 2018 rapporterade man en ökad utlåning med 200% i jämförelse med föregående år, något som får många att undra om tiden för peer to peer-lån äntligen har kommit. Anledningarna till den ökade utlåningen är många. Till viss del kan det exempelvis bero på att fler betalar sin kontantinsats med blancolån efter skärpta amorteringskrav. Det kan även bero på att bankernas villkor har blivit sämre, vilket gör att fler privatpersoner söker efter alternativ till de klassiska bankerna.

Vill utmana monopolet på blancolån

Lendifys IR-ansvarige Erika Eliasson säger i en intervju med DI att Lendify vill utmana det tabu som råder angående blancolån i dagens Sverige. Bland annat pekar hon på att bankerna har mycket höga marginaler för lån som sällan innefattar någon större risk. Lendify försöker därför vara ett alternativ som erbjuder samma pengar till en lägre ränta och schysstare villkor, något som många verkar vara intresserade av. I slutet av första kvartalet hade man 6 525 investerare vilket tyder på ett starkt intresse att även låna ut pengar via deras plattform.

Foto: Lendify