bankman gör uträkningar vid skrivbordDet råder fortfarande stor osäkerhet när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Men på senaste tiden har man dock kunnat urskilja vissa ljuspunkter. Foto: Mr.Whiskey/Shutterstock.com

Ekonomi

Pandemin har gjort det svårt att ställa en prognos för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, och osäkerheten kring hur mycket vi påverkas av läget i andra delar av världen har varit stor. Riksbankschefen Stefan Ingves menar att läget fortfarande är osäkert, men att man nu kan se vissa ljuspunkter. Det skriver SvD Näringsliv.

Enligt SvD Näringsliv väljer riksbankschefen Stefan Ingves att inte gå in på detaljer, utan nöjer sig med att konstatera att osäkerheterna kring den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stora men att det ser bättre ut nu jämfört med hur det såg ut för några månader sedan.

– Det råder fortfarande en mycket stor osäkerhet om vart olika delar av världen är på väg och i vilken hastighet pandemin rör sig över jordklotet, på lite olika sätt, och i vad mån det sedan påverkar Sverige, säger Ingves efter ett digitalt möte anordnat av den schweiziska banken UBS.

Utfallet ligger nära prognoserna

Stefan Ingves berättar att utfallet ligger väldigt nära den senaste prognosen som Riksbanken presenterade i början av juli tidigare i år. Enligt Ingves ser det till och med något bättre ut än beräknat, vilket han menar är otroligt glädjande. Även inflationsutfallen var högre än väntat.

Riksbanken har under året presenterat flera olika åtgärder för att hålla den svenska ekonomin så levande som möjligt. Stefan Ingves ser positivt på besluten som tagits och är nöjd över vad de resulterat i. 

Amerikanska centralbanken låter inflationen gå över målet

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve meddelade nyligen att man kommer låta inflationen överstiga målet två procent, med förhoppningar om att förbättra läget på arbetsmarknaden och främja den ekonomiska utvecklingen. Ingves menar att beslutet inte kommer påverka Riksbanken, utan att det är del av processen man driver just i USA. I dagsläget finns det inga bevis för att det faktiskt kommer leda till några större förändringar i ekonomin.