Två personer skakar hand. Under ligger ett dokumentFinansinspektionens förslag om att tillfälligt ta bort amorteringskravet på bolån har redan lett till att tusentals privatpersoner har ansökt om amorteringsfrihet. Foto: Alexander Raths/Shutterstock.com

Privatekonomi

Storbankerna tror att flera hushåll kommer att ansöka om amorteringsfrihet. Vidare vittnar SBAB om att hushållen vill utöka sina bolån för att ha en ekonomisk buffert, skriver SvD Näringsliv.

Finansinspektionen väntas snart ändra reglerna när det gäller hushållens amorteringskrav på bolån. Det betyder att fler än bara de som fått lägre inkomst till följd av coronakrisen kan begära undantag. Det tror bankerna kommer att leda till att många fler hushåll kommer att ansöka om att få bromsa sina amorteringar.

Samtidigt vittnar SBAB om att flera hushåll är intresserade av att utöka sina bolån för att garantera att de har en ekonomisk buffert. 

Över 10 000 kunder har ansökt om amorteringsfrihet hos Nordea

Både Nordea och Swedbank har tagit emot tusentals ansökningar om amorteringsfrihet. Nordea meddelar till SvD att det redan är 10 000 kunder som har ansökt om amorteringsfrihet och fått det beviljat. Hos Swedbank uppgår ansökningarna till 16 500. 

Hos SBAB har lite mer än 3 procent ansökt om amorteringsfrihet på sina bolån. Enligt SBAB:s presschef Erik Wennergren är det vanligt att kunder hör av sig, under rådande omständigheter, för att få hjälp med amorteringslättnad och att eventuellt förhandla ner räntan ytterligare genom att bland annat minska belåningsgraden.

Bankerna välkomnar Finansinspektionens beslut

Landshypotek Banks affärschef, Catharina Åbjörnsson Lindgre,n gör en liknande bedömning av sina kunder och säger att de förväntar sig att många kunder kommer ansöka om amorteringslättnad. 

Även hos Handelsbanken har antalet ansökningar om amorteringslättnad ökat. Enligt Handelsbankens tf presschef, Mats Olsson, har banken också fått många frågor om att göra uppehåll med amortering på bolån. 

Det nya förslaget från Finansinspektionen börjar gälla från och med den 14 april. Förslaget innebär att bankerna själva kan bevilja amorteringsfrihet för alla kunder, både nya och gamla bolånetagare, utifrån en bedömning av det enskilda hushållets ekonomi.

Danske Bank beviljar alla kunder amorteringsfrihet

Danske Banks chef för affärsområdet Retail, Anneli Adler, uppger till SvD att de kommer att följa Finansinspektionens nya regler och bevilja alla kunder amorteringsfrihet. 

Även Skandia välkomnar Finansinspektionens regler. Enligt Pontus Haag, presschef på Skandia, skapar Finansinspektionen möjlighet för hushållen att möta krisen genom att införa amorteringsfrihet till 2021.

Hos SBAB kan man även se en annan trend hos hushållen. Flera hushåll vill utöka sina bolån för att renovera eller för att skapa en ekonomisk buffert. Däremot har ansökningar om lånelöfte minskat.