Äldre kvinna ger pengar till sitt barnbarnPensionärer

Ekonomi Privatekonomi

Regeringens höstbudget kommer att ge mer pengar i plånboken. Pensionärer och ensamstående föräldrar är målgrupper som kommer att prioriteras, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Regeringens höstbudget är rekordstor i år och uppgår till mer än 100 miljarder kronor. En svensk regering har aldrig någonsin presenterat en så stor höstbudget som i år. Årets höstbudget är därmed dubbelt så stor som vad den normalt sett brukar vara. 

Höstbudgeten ska få fart på ekonomin

Syftet med den expansiva höstbudgeten är att få fart på den svenska ekonomin. Regeringen vill fylla på hushållens plånböcker och öka den privata konsumtionen. För att lyckas vill man införa pensionstillägg, sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och höjt underhållsstöd. 

Enligt Swedbanks och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, är hushåll med låg- och medelinkomster de som kan vänta sig mest. Pengarna där kommer med största sannolikhet att användas till konsumtion.

Pensionstillägg till alla pensionärer

Pensionärer kommer att prioriteras. De som har en allmän pension som ligger mellan 9 000 kronor och 17 000 kronor per månad kommer att få ett pensionstillägg på 600 kronor. Personer som är över 65 år kan vänta sig en skattesänkning som består av ett förhöjt grundavdrag.

Den sänkta skatten för pensionärer kommer att börja gälla redan från årsskiftet och pensionstillägget kommer att börja betalas ut 1 september nästa år.

En person som har en pension på 20 000 kronor i månaden får sänkt skatt med cirka 60 kronor per månad. Ligger pensionen på 25 000 kronor i månaden sänks skatten med nästan 170 kronor per månad.

Skattereduktion för låginkomsttagare och höjt underhållsstöd

Från och med 1 januari 2021 införs även en allmän skattereduktion på 1 500 kronor per år för inkomst av tjänst. För löntagare med lägre inkomster införs även en skattereduktion för arbetsinkomst.

Från och med 1 juli 2021 höjs även underhållsstödet med 100 kronor per månad för barn under 15 år. För barn i åldern 15 till 18 år höjs underhållsstödet med 150 kronor. Efter höjningen blir underhållsstödet för barn upp till 10 år 1 673 kronor per månad. För barn i åldern 11 till 14 år blir underhållsstödet 1 823 kronor och för barn i åldern 15 till 18 år blir underhållsstödet 2 223 kronor.