Ett ungt par sitter framför en laptop och ser över sin ekonomi.Det är framför allt personer mellan 18 och 44 år samt föräldrar med hemmaboende barn under 18 år som har svårt att betala sina löpande utgifter. Foto: Geber86/Shutterstock.com

Privatekonomi

En tredjedel av alla vuxna i Sverige kämpar med att betala löpande utgifter, till exempel hyra och mat. Det motsvarar cirka 2,6 miljoner människor. Det går att läsa i SvD Näringsliv.

Finansinspektionen och Folkhälsomyndigheten har gjort en undersökning om svenskarnas privatekonomi. Den visar att många är nöjda med den egna ekonomin. Däremot har en tredjedel av vuxna i Sverige haft svårt att betala löpande utgifter de senaste tolv månaderna.

Sofia Tyréus från Finansinspektionen, som också har författat rapporten, säger att det ju är på just de här områdena som priserna har ökat. Att det har en stor påverkan på svenskarnas ekonomi är inte förvånande.

Stress över ekonomin leder till sämre hälsa

Undersökningen visar också att de som känner sig stressade över ekonomin mår sämre i allmänhet. Sofia Tyréus bekräftar att hälsan kan påverkas negativt av ekonomisk stress. Det gäller både den fysiska och psykiska hälsan.

Ensamstående föräldrar är en av de grupper som är mest oroliga. Men även hushåll som består av fem eller fler personer känner stor oro.

Ska undersöka möjligheten att utbilda fler inom ekonomi

Enligt undersökningen har de med lägre inkomster även mindre intresse, självförtroende och kunskap om privatekonomi. Finansinspektionen vill undersöka om utbildningsinsatser kan förändra detta.

Har man det väldigt dåligt ställt ekonomiskt kan det kanske kännas hopplöst att ens försöka förbättra sin situation. Men Sofia Tyréus säger att det finns flera saker man kan göra för att förbättra ekonomin.

Hon råder de som har problem att ta kontakt med budget- och skuldrådgivare i sin kommun. Man kan även få råd och tips hos Konsumentverket samt konsumenternas.se.

Hälften av Sveriges befolkning har dragit ner på sina utgifter

Lite mer än hälften av landets befolkning har minskat sina utgifter under de senaste tolv månaderna. Men det finns också en annan sida av myntet – en femtedel har nämligen spenderat mer pengar under perioden. Det kan till exempel vara att man har tagit fler lån eller konsumerat mer.

Det är främst personer mellan 18 och 44 år som har ökat sina utgifter. Det är också den här gruppen som utmärker sig i att ha svårt att betala sina löpande utgifter. Sofia Tyréus konstaterar att det här förstås är en oroväckande utveckling.