Minusräntan har gynnat svensk ekonomi

Minusräntan har gynnat svensk ekonomi

Enligt Stefan Ingves har minusräntan gynnat den svenska hushållsekonomin. Om den däremot har gynnat bankerna är han tveksam till. Svenska banker är de mest lönsamma sett ur ett europeiskt perspektiv. Foto: Billion Photos/Shutterstock.com och Press/Riksbanken

Hjälpte den här artikeln dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka