Kollage två myntstaplar varav den ena är högre med ett procenttecken ovanför och Stefan IngvesEnligt Stefan Ingves har minusräntan gynnat den svenska hushållsekonomin. Om den däremot har gynnat bankerna är han tveksam till. Svenska banker är de mest lönsamma sett ur ett europeiskt perspektiv. Foto: Billion Photos/Shutterstock.com och Press/Riksbanken

Ekonomi

Penningpolitiken i Sverige har tagit tid att normalisera. Enligt Stefan Ingves har den negativa räntan gynnat svensk ekonomi även om det finns risker med att ha en negativ ränta, skriver SvD Näringsliv.

Riksbankschefen Stefan Ingves sa i en intervju till amerikanska CNBC att den negativa räntan som vi har haft i Sverige har gynnat oss och det har tagit lång tid att återupprätta penningpolitiken.

Finns risker med negativ ränta men de kan lätt stävjas

En negativ ränta medför visserligen stora risker men de kan mötas med olika former av motåtgärder. En stor risk är bland annat att det är lättare för hushållen att låna till negativ ränta och det kan leda till att de lånar för mycket. För hushållens del har man mött det med till exempel amorteringskravet.

Stefan Ingves har tidigare sagt att den svenska bostadsmarknaden har varit dysfunktionell. Att säga att vi har en bostadsbubbla går inte att säga förrän i efterhand. 

Svenska banker bland de mest lönsamma i Europa

Enligt Stefan Ingves borde bankerna ha större kapitalbuffertar. Han ser heller inte om den negativa räntan i sig skulle ha kunna haft en mer betydelsefull påverkan. Bankerna i Sverige är fortfarande de mest lönsamma, inte minst om man ser det ur ett europeiskt perspektiv.

Riksbankens negativa styrränta har heller inte förorsakat att hushållens inlåningsräntor har blivit negativa. Det hade kunna bli ett problem om styrräntan var mycket lägre än -0,5 procent och låg på minus 3 till 5 procent.

Sverige ska kunna anpassa sig till vad som sker globalt

ECB:s och Feds lättnader påverkar så klart den svensk ekonomi. Dock har Sverige en egen penningpolitik och en egen valuta och det finns mycket annat som sker globalt och som påverkar den svenska ekonomin. Sverige måste kunna anpassa sig.

När det gäller digitala valutor tycker Stefan Ingves att det inte finns så mycket nytt. De försök som har gjorts på privata initiativ har kollapsat förr eller senare. Den fortsatt digitaliseringen tvingar dock Riksbanken att analysera vad centralbanken gör och hur den ska agera, samt se till att folket har en fungerande valuta.