Två affärsmän där den ene skriver under ett avtal.Mynt vill underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. Foto: bluedog studio/Shutterstock.com

Banknyheter

Låneutmanaren Mynt har byggt en tjänst där företagen själva kan ordna sin finansiering. På så sätt underlättas tillgången till finansiering för små- och medelstora företag, skriver Breakit.

Mynt har byggt en automatiserad plattform som gör kreditbedömningar vilket underlättar tillgången till finansiering för små- och medelstora företag. På så vis kan företagen få betalt för sina fakturor eller tillgång till kredit.

Automatisk kreditbedömning skyndar på tillgången till finansiering

Den automatiserade plattformen bygger på analyser och olika typer av data från företagens bokföringssystem eller från till exempel banken. De företag som godkänns kan direkt se hur stor kredit de har tillgång till och därefter kan de ta ut pengar när de behöver det. De betalar bara tillbaka pengarna de använder.

Mynts grundare Johan Obermayer, Magnus Wideberg och Baltsar Sahlin har egna erfarenheter av hur svårt det kan vara för mindre bolag att få lån och att det kan ta väldigt lång tid. De bestämde sig därför att skapa en plattform för att digitalisera processen och göra den snabbare och lättare för företagen.

Enlligt Mynts vd, Baltsar Sahlin, är det många mindre företag som upplever att svårigheten att få finansiering hindrar företagen från att växa.

Luminar Ventures går in med kapital

Mynt lanserades i januari och har lockat över 2 000 företag. Bolaget har tidigare tagit in 8,3 miljoner kronor från Svea Ekonomi, vars vd, Lennart Ågren, har tagit en plats i Mynts styrelse.

Nu investerar Svea Ekonomi och Luminar Ventures 17 miljoner kronor i Mynt. Pengarna ska användas till satsningar på utvecklingen av digitala finansiella tjänster mot mindre företag. Bland annat handlar utvecklingen om att hitta lösningar som gör betalningar mellan företag effektivare.

Mynt är väl positionerade inom SME banking

Kundernas månadsavgift till Mynt beräknas på lånets storlek, löptid och kundernas kreditvärdighet. Enligt Linda Höglund, partner på Luminar Ventures, har det länge varit svårt för mindre bolag att få tillgång till finansierng. Möjligheterna till finansierings- och banktjänster har historiskt sett varit väldigt begränsade.

Enligt Linda Höglund har Mynt möjligheten att genom sin plattform erbjuda rätt lösning till små och mindre företag som är en mycket stor målgrupp. Man tror mycket på den utveckling som SME banking står inför och där är Mynt väl positionerade.