stefan westerbergStefan Westerberg från Stockholms Handelskammare kommenterar det ekonomiska läget i Stockholmsregionen. Foto: Pressbild/Stockholms Handelskammare

Ekonomi

Stockholms län har drabbats särskilt hårt av vårens pandemi, där näringslivet och det ekonomiska läget har försvagats avsevärt. Situationen beskrivs fortfarande som allvarlig, men enligt Stockholms Handelskammare börjar man på sina håll nu kunna se vissa ljuspunkter.

Även om läget i Stockholmsekonomin fortfarande jämförs med läget under finanskrisen, har man nu ändå kunnat se en positiv utveckling. Stockholmsbarometern, som analyserar det ekonomiska läget bland hushåll och företag i Stockholm, ökade till ett värde på 80,6 under årets andra kvartal (100 är normalvärde). Det kan jämföras med värdet 61,6 under det första kvartalet.

Positiv riktning men fortfarande under normalläge

Enligt Stockholms Handelskammare har ökningen till stor del att göra med näringslivets konfidensindikator som steg från ett värde på 60 till ett värde på 81. Man ser dock inte lika stor ökning bland hushållen.

– Riktningen är positiv, men den samlade bilden är likväl att ekonomin går på sparlåga och att stämningsläget är negativt. Vi befinner oss fortfarande i ett mycket svagt ekonomiskt läge som ligger rejält under det normala, säger Stefan Westerberg, Stockholms Handelskammares chefekonom, i ett pressmeddelande.

Hårt drabbad region

Man har jämfört stämningsläget i Stockholms näringsliv med utfallet i andra svenska regioner, men i relation till det historiska normalvärdet har Stockholm drabbats hårdast av coronapandemins utbrott och följder.

Enligt Stefan Westerberg är en förklaring regionens starka tjänstesektor med många internationellt och globalt profilerade företag. Reserestriktioner och begränsad rörlighet mellan länderna har försvagat delar av tjänstesektorn, vilket i sin tur har slagit hårt mot hela Stockholmsregionen.

Vissa branscher kämpar för att hålla sig över ytan

Enligt Stockholms Handelskammare har det nu börjat se lite ljusare ut för företag i den privata sektorn. För företag i hotell- och restaurangbranschen, är läget däremot fortsatt ansträngt.

Stefan Westerberg menar att en dålig säsong kan innebära stora ekonomiska svagheter under höst- och vintermånaderna, och att det därför vore rimligt att förlänga omställningsstödet för att förhindra ännu fler varsel och uppsägningar.