Människor i olika åldrar sitter på en uteservering.Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, är hoppfull när det gäller den svenska ekonomin. Hon tror att vi under de närmaste månaderna kommer att se en konsumtionsboom och när restriktionerna lättar så kommer framför allt restaurangbesöken att öka. Foto: Christopher A. Salerno/Shutterstock.com

Ekonomi

Minskad arbetslöshet, vaccin och hushåll som har sparat en hel del pengar under pandemin kan leda till en konsumtionsboom i sommar. Det tror Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, skriver SvD Näringsliv.

Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, tror att svenskarna kommer att lätta på plånboken rejält de kommande månaderna, när restriktionerna lättar. Hon drar paralleller till samma tidsperiod under förra året. När Sverige lättade på restriktionerna ökade konsumtionen tydligt.

Vaccin och väder lättar på restriktionerna

I år är det många som kommer ha fått sin första spruta till sommaren vilket kommer att gynna hushållens konsumtion. Enligt Annika Winsth kommer människors beteende att ändras genom att vaccin och väder göra att man lättar på restriktionerna, vilket kommer ge ett ordentligt uppsving i konsumtionen redan under andra kvartalet. 

Vidare spår hon att uppgången i konsumtionen främst kommer att påverka de som drabbats hårdast av pandemin som restauranger, hotell, sport, kultur och transporter. Dessa utgör tillsammans 3,5 procent av den svenska ekonomin.

Restaurangbesöken ökar när restriktionerna lättar

När det gäller restauranger är dessa fortfarande väldigt begränsade eftersom de inte får servera alkohol och dessutom måste de stänga väldigt tidigt. När restriktionerna lättar kommer fler människor vilja gå ut och äta, säger Annika Winsth. Som exempel nämner hon Danmark där det blev en ren rusning till frisörerna när de fick gå och klippa sig.

Konsumtionsboomen kommer att påverka den svenska ekonomin mycket och Annika Winsth tror att Sveriges ekonomi kommer att  växa med fyra procent. Om det händer skulle det innebära att man tar igen hela förra årets tapp när Sveriges ekonomi krympte med nästan tre procent.

Tror på fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet

Vidare är Annika Winsth optimistisk när det gäller arbetsmarknaden. De branscher som drabbades hårdast och där de flesta förlorade sina arbeten kan börja återanställa personal som till exempel restaurangbranschen där personal kan hoppa in omgående. Hon tror att arbetslösheten kommer fortsätta att minska under de närmaste månaderna från 8,5 procent till 8 procent.

En annan faktor är hushållens ekonomi, som har vuxit under det senaste året vilket bådar gott för konsumtionen framöver.