hand som lägger träklossar och bildar uppåtgående pilarMåndagen den 5 oktober sattes nya rekord på Stockholmsbörsen. Det finns många ljuspunkter i ekonomin just nu

Ekonomi

Under måndagen den 5 oktober slog Stockholmsbörsen nytt rekord, och många bolag ligger nu på högre nivåer än innan coronakrisen var ett faktum. Men framtiden är ännu oviss, där några bedömare menar på snabb och stark återhämtning medan andra är mer pessimistiska. Det skriver SvD Näringsliv.

Stockholmsbörsen har inte varit så här stark sedan den 20 februari tidigare i år. Det vill säga precis innan corona bröt ut och drabbade ett helt samhälle och slog hårt mot ekonomin. Men under måndagsmorgonen stod det alltså klart att återhämtningen varit stark. Coronapandemins effekter på ekonomin spåddes under våren att bli förödande, men det har alltså inte blivit lika illa som man befarat.

Bakom det nya rekordet på Stockholmsbörsen ligger bland annat överlag ljusare ekonomiska prognoser, men även de otroligt stora pengasummor som politiker och centralbankerna skjutit till för att få världsekonomin på fötter igen. Avanzas sparekonom Johanna Kull menar att det finns mycket pengar i systemen just nu.

Många bolag starkare nu än innan corona

Enligt SvD Näringsliv (och de siffror som Avanza tagit fram åt TT), är cirka hälften av alla bolag på Stockholmsbörsen starkare nu än i slutet av februari. På listan över de mest omsatta aktierna placerar sig är till exempel tobaksbolaget Swedish Match, Atlas Copco, skogsföretaget SCA och vitvarujätten Electrolux i toppen. Av alla bolag är det åtta som har stigit över 100 procent. G5 Entertainment sticker ut med ett plus på hela 290 procent.

Martin Guri, Kepler Chevreux aktiestrateg, tror på en starkt börs minst två år framöver. Dels på grund av penningstimulanser, dels på grund av det låga ränteläget som enligt Guri i regel leder till större risktagande på aktiemarknaden.

Hot mot den ekonomiska återhämtningen?

Men det finns även de som tvivlar på att de starka aktiekurserna kommer fortsätta i samma spår mycket längre till. Den oberoende analytikern Peter Malmqvist är en av dem. Han menar att det finns flera faktorer som hotar återhämtningen i ekonomin, bland annat smittspridningen som på flera håll har börjat öka igen, men även ländernas budgetunderskott.

Framtiden fortfarande oviss

Precis som SvD Näringsliv belyser finns det bevisligen många ljuspunkter när det gäller ekonomin, men även flera orosmoln som snabbt kan komma att förändra läget. Det är ingen som vet hur pandemin kommer utvecklas under hösten, vad USA-valet utmynnar i eller om EU och Storbritannien lyckas nå en handelsöverenskommelse. Framtiden är med andra ord fortfarande oviss.