Blancolån Regleringar

Regeringen har kommit med ett förslag på hur man ska stoppa oseriösa långivare. Allt för många hamnar i ekonomisk kris då de inte kan betala tillbaka sina lån på grund av höga räntor. Det vill regeringen stoppa med ett räntetak.

Regeringen vill införa ett räntetak

Blancolån är lån utan säkerhet vilket innebär att de har högre ränta än till exempel ett bostadslån där bostaden fungerar som säkerhet. Det har förekommit att dessa lån utan säkerhet har fått en orimligt hög ränta för låntagare. Detta vill regeringen få stopp på och har därför föreslagit ett räntetak samt en totalkostnad för lån.

– Vi har tjatat länge om att det här skulle ske och det är nu positivt. Många tar de här lånen som ett halmstrå men de blir ett tungt ankare som drar dem ned i skuldsättning, säger Janne Åkerlund på Kronofogden, i en intervju till Svenska Dagbladet.

Vad det innebär i praktiken är att ett lån inte får ha högre ränta än 40 procentenheter över den så kallade referensräntan. Det betyder i dagsläget att räntan inte skulle få överstiga 39,5 procent. Man vill från regeringshåll även införa en totalkostnad för kostnader knutna lån. Kostnaderna för ett lån får aldrig överstiga själva lånet.

Exempel! Om en låntagare tar ett lån på 1000 kronor får kostnaden för lånet inte överstiga 1000 kronor. Lånet får alltså inte kosta låntagaren mer än 2000 kronor totalt.

Bristande betalningsförmåga leder till Kronofogden

Kronofogden har tidigare fört statistik på ansökningar om betalningsföreläggande men slutade med det för ett par år sedan. Anledningen till det var att branschen gällande snabblån förändras så pass snabbt. Betalningsföreläggande innebär att den som har en skuld att driva in tar hjälp av Kronofogden för att göra detta.

Den senaste statistiken som finns är från 2014. Då tog myndigheten emot 56 641 ansökningar. Det var vid den tidpunkten ett rekordår, med en ökning på 55 000 sedan snabblånens intåg år 2006.

Regeringen hoppas att regeländringen ska träda i kraft den 1 september i år.