Miniatyr-kundvagn står på röd tangent med texten shopping.E-handeln dämpades något i september, men enligt Svensk Handel började siffrorna öka igen under oktober. Foto: Sashkin/Shutterstock.com

Ekonomi

Efter en viss avmattning i september började siffrorna för e-handeln åter att öka i oktober. Jämfört med samma månad förra året växte den svenska e-handeln med 7 procent, och räknar man även in svenska konsumenters köp hos utländska e-handlare landar ökningen på 12 procent. Det skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Svensk Handels E-handelsindikator för oktober visar på uppåtgående siffror igen efter en dämpad tillväxt i september, då många började gå tillbaka till sina arbetsplatser och handla i fysiska butiker. Jämfört med oktober 2020 låg tillväxten i oktober 2021 på 7 procent, vilket Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson menar är riktigt starka siffror.

Kläd- och skoförsäljningen på nätet växte med 23 procent till och med oktober

Den inhemska kläd- och skoförsäljningen på nätet växte med 23 procent till och med oktober, jämfört med motsvarande period 2020. Hemelektronik samt möbler och inredning växte med 22 respektive 20 procent. När det gäller e-handel av livsmedel, exklusive alkohol och tobaksvaror, steg siffrorna med 11 procent.

Fler köp och högre belopp ligger bakom den fortsatta tillväxten

Mellan januari och oktober växte e-handeln med 16 procent jämfört med motsvarande period 2020. En förklaring är så nbklart att omsättningen var betydligt högre i början av detta år jämfört med förra året. Johan Davidson menar att det nog inte var många som väntade sig en så pass hög e-handelstillväxt i år efter boomen förra året.

Han tillägger att det dock inte är så många fler som nätshoppar, utan att den fortsatta tillväxten snarare handlar om att köpen blir fler och att de genomsnittliga köpbeloppen bland dem som redan handlar på nätet blir högre.

Ökande siffror för utländsk e-handel

Enligt Svensk Handel steg även siffrorna för e-handel från utlandet under oktober, där försäljningen av kläder och skor stod för den största tillväxten. Räknar man samman konsumtionen för samtliga varukategorier har svenskarna e-handlat för 14 miljarder kronor hos utländska e-handlare under de senaste 12 månaderna.