Banknyheter

SBAB mötte tidigare hård kritik för hur man skötte hanteringen av bolån. Kritiken riktades mot den kalkylmetod som användes som för de över 60 innebar att deras inkomster räknades ned med 30%. Nu har även Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommit fram till att denna metod inte bara var olämplig, utan direkt diskriminerande.

SBAB kalkylerade med schabloner 

Kritiken mot SBAB riktades mot bankens kalkylmetod. I praktiken var den lik den andra banker använde, med ett undantag. För de som sökte ett bolån och var över 60 år räknade SBAB ner deras inkomster med 30% som en schablon.

Att beräkningen var schablonbaserad innebar att man inte tog hänsyn till individen utan enbart till deras ålder. Många upplevde metoden som olämplig och diskriminerande. Detta har nu även fått medhåll från DO som beslutat att kalkylen innebar en diskriminering.  

SBAB har officiellt sagt att kalkylen var ett sätt att undvika överbelåning, inte för att neka äldre bolån. 

Efter beslutet att ta bort kalkylen har SBAB ökat utlåningen för bolån med 50% vilket innebär att flera tidigare drabbats av dessa restriktioner. Även om frågan har varit viktig för många äldre som sökt bolån hos banken har den även principiell vikt. Eftersom DO har gjort ett uttalande kan detta även tillämpas i flera fall framöver.

Domen är vägledande för andra lån

Eftersom det nu är bekräftat av DO att denna typ av schablonkalkyl inte är laglig kan även andra långivare tvingas ändra sina rutiner. Det skulle i praktiken kunna innebära att även långivare för blancolån som i dagsläget använder schabloner måste ändra sina kalkylmetoder.

Om så är fallet kan det bli allt enklare för äldre att få lån, något som många troligtvis är tacksamma för. Det har nämligen tidigare rapporterats om att många pensionärer upplever diskriminering av långivare. 

Tack vare beslutet kan det bli enklare för pensionärer att även få andra former av lån. Såsom blancolån för pensionärer.

Förhoppningsvis har nu åldersdiskriminering i kreditmarknaden sett sitt slut. Det gäller dock att skilja mellan försiktighet och diskriminering när det gäller låneverksamhet. Att långivare gör personliga bedömningar är för både långivarens och låntagarens trygghet. Att däremot använda en schablon för att uppskatta inkomster för en hel grupp av befolkningen är inte tillåtet.