Mynt, miniräknare, lite papper och en kalender i bakgrunden på ett bord.Trots ökad arbetslöshet och oroligheter i ekonomin ökade inte skuldsättningen hos privatpersoner hos Kronofogden nämnvärt. Under 2020 registrerades det bara 5 000 fler privatpersoner hos Kronofogden. Foto: Doucefleur/Shutterstock.com

Nyheter

Coronapandemin har påverkat hela ekonomier. Företag har fått stänga och arbetslösheten har skjutit i höjden. Trots oroligheter i ekonomin har skuldsättningen hos de svenska hushållen inte påverkats lika mycket, skriver SvD Näringsliv

Den svenska ekonomin under pandemiåret 2020 har präglats av fallande tillväxt och hög arbetslöshet. Men trots ett omvälvande år har skuldsättningen hos svenskarna inte påverkats lika mycket. 

Omkring 5 000 fler personer registrerades hos Kronofogden

Årsstatistiken från Kronofogden gällande skuldsättningen hos privatpersoner visar att det inte blev någon skuldkris trots pandemin. Enligt Kronofogdens statistik var det bara omkring  5 000 fler personer som hade registrerats under 2020, jämfört med 2019. Totalt var det 402 205 personer som hade en skuld registrerad hos Kronofogden.

Enligt Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, är det den lägsta siffran på 29 år, bortsett från 2019. Något som kan tyckas oväntat medger han.

Trodde pandemin skulle orsaka större ekonomiska konsekvenser

Känslan när pandemin bröt ut var att det skulle få ekonomiska konsekvenser och att många personer skulle drabbas. Men än så länge har det inte gjort det.

En av förklaringarna kan vara de statliga ekonomiska stödpaketen som lanserades. Vidare gör Johan Krantz bedömningen att det låga ränteläget har lett till att bostadskostnaderna har hållits nere. 

Det statliga stödet har varit bidragande till hushållens ekonomi

Tack vare de statliga stöden har majoriteten av befolkningen inte fått det sämre ekonomiskt. Till exempel har de statliga stöden lett till att man haft möjlighet till korttidsarbete. Även konsumtionen har minskat och många har tänkt efter innan de gjort investeringar och i vissa fall även ökat sitt sparande. Många verkar också ha en större sparbuffert än tidigare, vilket kan bero på en stark börsuppgång.

De som främst drabbats av pandemin är de personer som redan innan pandemins utbrott hade en skuld hos Kronofogden. 

Det sammanlagda skuldberget har fortsatt att öka och ligger nu på 87 miljarder kronor. Medianskulden låg på lite drygt 59 000 kronor. Att ta lån för att lösa sina skulder kan leda till en värre skuldsituation, något som Kronofogden även varnar för.