Kvinna tar av sig sin vigselring.Allt fler uppger att deras privatekonomi hindrar dem från att separera. Det är främst kvinnor som sitter fast i relationer som de vill lämna på grund av ekonomin. Foto: Studio4dich/Shutterstock.com

Privatekonomi

Allt fler uppger att privatekonomin är ett hinder för separation. I en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Danske Bank uppger 25 procent av kvinnorna att de inte har råd att separera. Motsvarande siffra för männen är 16 procent, skriver Nextconomy.

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att deras privatekonomi är ett hinder för separation. Hela 35 procent säger att ekonomin är ett ganska eller mycket stort hinder till att separera. Motsvarande siffra för männen är 21 procent. 

Allt fler uppger att ekonomin är ett hinder för att separera

Redan för tre år sedan när Danske Bank genomförde samma undersökning var det många kvinnor som uppgav att ekonomin var ett hinder för att separera. Tre år senare har siffran ökat både för kvinnor och män. 

Enligt den nyligen genomförda undersökningen har andelen kvinnor som inte har råd att separera ökat med 5 procent sedan 2018. För männen har det ökat med 6 procent, från 10 procent till 16 procent.

Det väcker frågan om investeringar och sparande. Att stå utan sparkapital eller investeringar på börsen utgör många risker. En av de tydligaste riskerna enligt Danske Banks familjeekonom, Jennie Sandén, är att inte kunna lämna en relation fast man vill det. 

10 procent fler kvinnor än män fast i relationer på grund av ekonomin

Den största ökningen av de som säger att de inte har råd att separera på grund av sin privatekonomi finns i åldersgrupperna 30 till 44 år. Sedan den första undersökningen gjordes 2018 har antalet som inte har råd att separera ökat med 9 procent. Den totala siffran av de som inte har råd att separera på grund av sin ekonomi har ökat från 15 procent till 21 procent på tre år.

Även om det skett en ökning både bland kvinnor och män är det ändå anmärkningsvärt att det är över 10 procent fler kvinnor som inte kan lämna en relation på grund av sin privatekonomi.

Enligt Jennie Sandén vet man att kvinnor generellt sett har lägre lön vilket betyder att de har svårare att spara. Om man dessutom arbetar deltid i stället för heltid eller att har fler vabb-dagar så påverkar det de ekonomiska förutsättningarna.