Miniräknare, miniatyrhus i papper, myntstaplar och en rosa spargris.Räkna med fortsatt låga bolåneräntor, åtminstone till 2023. Det säger den statliga bolånebanken SBAB. Foto: kwanchai.c/Shutterstock.com

Bolån

Boräntorna har pressats till rekordlåga nivåer och vi kan räkna med fortsatt låga boräntor ett tag framöver. Det statliga bolåneinstitutet räknar med att reporäntan inte höjs förrän hösten 2023, skriver SvD Näringsliv.

Under sommaren har de långa marknadsräntorna fortsatt falla. Det i kombination med förväntningarna om en långsam återhämtning av ekonomin leder till fortsatt låga boräntor under de kommande två åren. 

Rekordlåg ränta

Den statliga bolånebanken SBAB sänkte sina listräntor till rekordlåga nivåer under förra veckan. Efter sänkningen ligger den lägsta möjliga boräntan på 0,84 procent.

Enligt SBAB:s chefsekonom, Robert Boije, är det flera faktorer som spelar in när det gäller räntesänkningen. Dels är det de långa marknadsräntorna som fortsatte falla under sommaren och dels är det deltavarianten av coronaviruset. Det har lett till att förväntningarna om återhämtning kommer att gå långsammare och oron för inflation är inte lika stark längre. Dessutom har efterfrågan på långa obligationer ökat. 

Prognosen visar fortsatt låga räntor på bundna bolån

SBAB:s prognos är att boräntan på tvååriga bundna bolån kommer att ligga på 1,7 procent i januari 2023 och att räntan på femåriga bundna bolån kommer att ligga på 2,0 procent. Det kan jämföras med dagens räntenivå som ligger på 1,5 procent.

Den låga räntan har lett till att allt fler bolånetagare är intresserade av att binda sina bolån. Enligt Robert Boije kan en annan bidragande faktor vara det senaste årets stora prisökning på bostäder, vilket har lett till ökade bostadslån. 

Under juni månad bands 58 procent av alla bolån på längre tid än tre månader. Enligt Robert Boije har det inte varit så många som har velat binda sina bolån sedan 2003.

SBAB tror på tidigare höjning av reporäntan

När det gäller den rörliga räntan, 3-månadersräntan, räknar SBAB med att den kommer att stiga till 1,6 procent till januari 2023. 

Enligt Riksbankens egna prognos kommer reporäntan, som påverkar de rörliga boräntorna, att höjas först under tredje kvartalet 2024. Men SBAB tror att höjningen kommer redan hösten 2023.

Hård konkurrens om bolånekunder sänker räntan

Men den rörliga räntan påverkas även av andra faktorer. I dag är det huggsexa om kunderna och konkurrensen hårdnar. Bankerna fortsätter att pressa ned räntan för att vinna kunder. Snitträntorna, som är den genomsnittliga räntan som bolånekunderna betalar för sina lån, har aldrig varit så låga som de är nu.