Privatekonomi

Det finns många olika anledningar till varför man kan behöva ta ett blancolån. Det kan vara till en investering, en renovering eller bara för att behovet av extra pengar finns. Vad du än tar blancolån till så kommer du att få betala en räntekostnad. Räntan beräknas utifrån en rad olika faktorer som sammanfattas till något som kallas för kreditvärdighet. Din personliga kreditvärdighet ligger till grund för att bedöma din kreditrisk, vilket är den risk det innebär för långivaren att ge dig ett blancolån. Ju lägre risk desto lägre ränta. För många är räntekostnaden det som avgör vilken långivare de vänder sig till vid ansökan om blancolån. Något som många däremot glömmer bort när de ansöker om blancolån är det faktum att räntan är avdragsgill. Det betyder att du får kvitta en del av räntekostnaden mot den skatt du betalar.

Blancolån billigare än räntan antyder

Med ett blancolån betalar du vanligtvis en ränta på mellan 3-15 %. Den kostnad du betalar, vars storlek beror helt på blancolånets storlek, kan till viss del användas för att göra din skattekostnad lägre. Detta sker automatiskt i din deklaration men det kan vara värt att dubbelkolla att alla siffror stämmer innan du skickar in din slutdeklaration. 

Exempel: År 2017 betalar du 135 000 kr i skatt. Du har samtidigt räntekostnader på 35 000 kr. Du får dra av 30 % av räntekostnaderna på skatten och behöver därför endast betala 124 500 kr i skatt (135 000 – 35 000 x 0,3 = 124 500). Din lånekostnad blir med andra ord endast 70 % av den lånekostnad som du betalar till långivaren.

Det här är självklart en faktor du bör ta med i beräkningen när du jämför blancolån. Det kommer inte göra så att en långivare blir billigare än något annan men det kommer att ge dig en mer rättvis bild av vad den faktiska räntekostnaden för blancolånet blir. Värt att komma ihåg är att alla typer av lån är avdragsgilla, inte bara blancolån. 

Avgifter kopplade till blancolån inte avdragsgilla

När du ansöker om och tar ett blancolån så kan vissa avgifter att tillkomma, exempelvis uppläggningsavgift och avi-avgift. Skulle du vara sen med återbetalningen av ditt blancolån så kan du även behöva betala påminnelse- och förseningsavgift. Dessa avgifter och extra kringkostnader är tyvärr inte avdragsgilla. Avgifter kopplade till försenad återbetalning kan du istället helt undvika genom att hålla noggrann koll på när och hur ditt blancolån ska återbetalas till långivaren. Skulle du märka att du inte kommer kunna återbetala ditt blancolån i tid så bör du kontakta långivaren. Tillsammans kan ni komma fram till en avbetalningsplan som innebär att du slipper betala diverse extrakostnader och avgifter.